Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Žygimantas Kaributaitis

(mirė 1435), Lietuvos kunigaikštis, Algirdo vaikaitis, Dmitrijaus Kaributo sūnus.

Čekų husitams 1422 m. pasiūlius Vytautui ir Jogailai Čekijos sostą, Vytautas Žygimantą Kaributaitį nusiuntė į Prahą savo vietininku. Ten jis paskelbė karą pretendentui į Čekijos sostą Šv. Romos imperijos imperatoriui Zigmantui I, o tuo pasinaudoję Jogaila ir Vytautas paskelbė karą Zigmanto I sąjungininkui Kryžiuočių ordinui. 1423 m. Kaributaitis iš Čekijos buvo atšauktas, bet 1424 m. savavališkai į ją grįžo (išbuvo iki 1434 m.) ir pasiskelbė husitu. Rėmė Švitrigailą ir jo kovą su Lenkija bei Žygimantu Kęstutaičiu. Pabaisko mūšyje (1435) buvo sužeistas, mirė nelaisvėje.