Žodynas

Mokyklinis istorijos terminų žodynas

Paaiškinta terminų: 278.
Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Purickis Juozas

(1883-1934), Lietuvos valstybės veikėjas, publicistas, kunigas. Sumanymo karūnuoti Urachą Lietuvos karaliumi iniciatorius. 1919 m. buvo Lietuvos atstovas Vokietijoje. 1920-1921 m. Lietuvos užsienio reikalų ministras.

Puritonai

(angl. puritans iš lot. puritas – švarumas), radikalioji reformacijos srovė, susiformavusi XVI a. Anglijoje ir Škotijoje kalvinizmo pagrindu. 

Pusiau prezidentinis valdymas

vyriausybės struktūros forma: siekiama suderinti teigiamas tiek prezidentinio, tiek parlamentinio valdymo ypatybes bei pašalinti jų trūkumus. Čia vyriausybė yra, kaip ir parlamentinio valdymo sistemoje, atsakinga parlamentui, o prezidentas, kaip prezidentinio valdymo sistemoje, renkamas ne parlamento, o visų valstybės piliečių tiesiogiai. Todėl prezidentas gali atlikti ne tik valstybės, bet ir vykdomosios valdžios vadovo funkcijas.

Putinas Vladimiras

Vladimiras Putinas
Vladimiras Putinas
(Putin Vladimir Vladimirovič; g. 1952), KGB karininkas, Rusijos politikas.

Putna Vytautas

(1893-1937), sovietų karininkas, karinis diplomatas.

Putvė

viena svarbesnių XIV a. pradžios lietuvių pilių Karšuvos žemėje. Manoma, buvusi Pūtvės kaimo (dab. Šilalės r.) piliakalnyje arba gretimo Kreivių kaimo Pilies kalvoje. 1307-1328 m. pilį puldinėjo kryžiuočiai. Vėliau šaltiniuose pilis nebeminima.

Putvinskis-Pūtvis Vladas

(1873-1929), visuomenės ir kultūros veikėjas, rašytojas, knygnešys. Dalyvavo tautiniame lietuvių judėjime, prisidėjo prie lietuviškos spaudos platinimo.

Puzinas Jonas

(1905-1978), lietuvių archeologas, profesionaliosios Lietuvos archeologijos mokyklos kūrėjas.


Naudota literatūra ir šaltiniai