Žodynas

Mokyklinis istorijos terminų žodynas

Paaiškinta žodžių: 201
Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Bronzos amžius

(žalvario amžius), laikotarpis nuo IV-II iki I tūkstm. pr. Kr. vidurio. Visus kraštus apimančios bronzos amžiaus periodizacijos sistemos nėra. Mažojoje Azijoje, Egipte bronzos amžiaus pradžia siekia IV tūkstm., Europoje – III tūkstm. vidurį – II tūkstm. pradžią. Lietuvoje bronzos amžius datuojamas 1700/1600-550 m. pr. Kr.

Brūkšniuotosios keramikos kultūra

rytų baltų kultūra, gyvavusi nuo 1000 m. pr. Kr. iki V a. po Kr. vidurio.

Brunas Džordanas

(Giordano Bruno; 1548-1600), italų Renesanso laikotarpio Dominikonų vienuolis, filosofas, teologas, matematikas ir astronomas, panteizmo atstovas. Jo kosmologinės teorijos sekė Mikalojaus Koperniko modeliu, kuris Saulę identifikavo tik kaip vieną iš daugybės danguje nepriklausomai judančių kūnų. Bruno paskelbė sensacingas hipotezes, teigiančias, kad Visata yra begalinė su visur vienodai galiojančiais dėsniais, o žvaigždės, matomos naktį, yra tokios pat kilmės kaip ir Saulė, todėl Saulė jokiu būdu negali būti Visatos centru.

Brunonas

(apie 970-1009), vokiečių misionierius. Kvedlinburgo analuose aprašant jo žūties aplinkybes 1009 m., pirmą kartą paminėtas Lietuvos vardas.

Brusilovas Aleksejus

(1853-1926), carinės, vėliau – bolševikinės Rusijos karvedys, pedagogas, kavalerijos generolas, generolas adjutantas (1915), vyriausiasis Raudonosios armijos kavalerijos inspektorius (1923).

Brutalizmas

vėlyvojo modernizmo architektūros kryptis.

Brutas Markas Junijus

(lot. Marcus Iunius Brutus; 85-42 pr. Kr.), Romos Respublikos politikas, senatorius. Labiausiai žinomas kaip vienas iš sąmokslo nužudyti Gajų Julijų Cezarį  vadovų bei Cezario žudikų. 42 m. pr. Kr. Filipų mūšyje, kartu su Kasijumi nugalėtas Oktaviano ir Antonijaus, nusižudė.

Brutenis (Prutenis),

legendinis vyriausiasis VI a. prūsų krivių krivaitis.

Bucharinas Nikolajus

(1888-1938), vienas žymiausių bolševikų politikos teoretikų, kurį V. Leninas vadino „partijos numylėtiniu“.

Bucharos chanatas

feodalinė valstybė Vid. Azijoje XVI a.-XX a. pr., susikūrusi 1507 m., žlugus Timūridų valstybei.

Bucharos emyratas

valstybė, 1785-1920 m. gyvavusi šiandieninių Vid. Azijos valstybių Uzbekijos, Turkmėnijos ir Tadžikijos teritorijoje.

Buda

(skr. Buddha – nušvitusysis, praregėjusysis), budistai taip vadina kiekvieną, kuris pasiekė nirvaną (visišką išsilaisvinimą, rimtį, užgesimą). Taip paprastai vadinamas ir budizmo įkūrėjas Sidharta Gautama (VI-V a. pr. Kr. ).

Budionas Semionas

S. Budionas (kairėje)
S. Budionas (kairėje)
(1883-1973), SSRS karinis ir valstybės veikėjas, SSRS maršalas, triskart Sovietų Sąjungos didvyris, ištikimas J. Stalino bendražygis.

Budizmas

religija, kuriai pradžią davė Sidhartos Gautamos (560-480 pr. Kr.) mokymas. Po jo mirties paplito Indijoje, vėliau ir kitose šalyse.

Budnas Simonas

(1530-1593), LDK reformatas, humanistas.

Būga Kazimieras

(1879-1924), pirmasis profesionalus lietuvių kalbininkas.

Bulė

(gr. bulē – taryba):
1. iškilmingas popiežiaus raštas, kuriame aptariami svarbūs bažnyčios reikalai. Gali būti skirta visai katalikų bažnyčiai arba vienai tautai, provincijai, vyskupijai, vienuolijai ir pan. Pasižymi išsamiu turiniu, griežta struktūra. Bulės rašomos nuo VI-VII amžiaus. Gali būti didžiosios, arba konsistorinės, kurias pasirašo popiežius, ir mažosios;
2. Homero laikų Graikijos gimininės diduomenės taryba prie basilėjo;
3. senovės Graikijos polių valstybės taryba, renkama tam tikram laikotarpiui.

Buleuterionas

sen. Graikijoje vieta, kurioje rinkdavosi bulė; stačiakampio plano, su įėjimo portalu ir kiemu, apjuostu galerijomis su kolonomis. Vidaus struktūra artima amfiteatrui, stogas paremtas kolonomis. Statyti nuo VI a. pr. Kr. prie agorų.

Bulioniai

XIII a. I p. lietuvių kunigaikščių giminė.

Bulota Kęstutis

(1896-apie 1941), sportininkas, čiuožėjas, diplomatas, inžinierius, Lietuvos sporto lygos steigėjas, dviračių sporto, futbolo, greitojo čiuožimo, krepšinio, ledo ritulio ir kitų sporto šakų pradininkas Lietuvoje.

Bundas

visuotinė Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos žydų darbininkų sąjunga (iki 1901 m. – Visuotinė Rusijos ir Lenkijos žydų darbininkų sąjunga). Žydų socialdemokratinė organizacija. Įkurta 1897 m. rugsėjo mėn. Vilniuje, egzistavo iki 1921 m. (Vilniaus krašte iki 1939 m.).

Bundesratas

(vok. Bundesrat):
1. Vokietijos parlamento aukštieji rūmai 1871-1918 m.;
2. Vokietijos Federacinės Respublikos parlamento aukštieji rūmai, sudaryti iš žemių (sričių) atstovų;
3. Šveicarijos vykdomosios valdžios organas;
4. Austrijos parlamento aukštieji rūmai, kuriuos sudaro landtagų atstovai.

Bundestagas

(vok. Bundestag), Vokietijos parlamento žemesnieji rūmai.

Buožė

(rus. kulak – kumštis), Rusijos bolševikų įdiegtas valstiečio, naudojančio samdomąjį darbą (jų aiškinimu –  išnaudojančio kitus valstiečius) apibūdinimas.

Buožės

terminas, kuriuo bolševikai vadino turtingųjų valstiečių sluoksnį. Šis terminas bolševikinėje ideologijoje turėjo ryškiai neigiamą ir iškreiptą reikšmę. Bolševikai buožės terminą vartojo kaip sovietų valdžios priešo įvaizdį. Turtingieji valstiečiai buvo fiziškai naikinami, tremiami 1930-1932 m. masinės kolektyvizacijos metu.

Būras

1. Mažosios Lietuvos valstietis lietuvis;
2. (ol. Boer – žemdirbys, ūkininkas), olandų emigrantas, XVII a. ir vėliau dėl religinių persekiojimų emigravęs į P.Afriką.

Burbonai

(pranc. Bourbons, isp. Borbones, it. Borboni), viena žymiausių Europos valdovų dinastijų, genealogiją vedusi iš Kapetingų dinastijos (nuo Liudviko IX).

Burggrafas

(vok. Burggraf), tarnybinis pareigūnas, skiriamas karaliaus (arba vyskupo, miesto senjoro) viduramžių vokiečių miestuose. Turėjo administracinę, karinę ir teisminę valdžią.

Burmistras

miesto savivaldybės pareigūnas. Lietuvoje pareigybė žinoma nuo XV a., kai miestams pradėta suteikti Magdeburgo teises. Burmistrus rinko miestiečiai iš miesto tarybos narių. Lietuvos Respublikos laikais – miesto valdybos pirmininkas, renkamas miesto tarybos.

Būrų karas

1899-1902 m. D. Britanijos karas su persikėlėlių iš Europos (būrų) sukurtomis Oranžijos ir Transvalio valstybėmis P. Afrikoje.

Burundajaus žygis

Aukso Ordos chano Berkės karvedžio Burundajaus įsiveržimas į Pietų Lietuvą 1258 m. Spėjama, kad Burundajaus kariai nusiaubė Mindaugo domeno rytines ir Nalšios pietines žemes, o po to nužygiavo į jotvingių žemes. Lietuvai pridarė didelių nuostolių, bet karinių pajėgų nesunaikino.

Buržuazija

(pranc. burgeoisie – miestiečių klasė), iš prekybos ar finansinių patarnavimų gyvevavtis pasiturinčių miestiečių sluoksnis.

Buržuaziniai nacionalistai

sovietinis okupuotų Pabaltijo respublikų žmonių, nepritarusių ir pasipriešinusių komunistinei valdžiai, pavadinimas.

Bušas Džordžas

Dž. Bušas
Dž. Bušas
(g. 1924), JAV politikas. Respublikonas. 41-asis JAV prezidentas (1989-1993). 1975-1977 m. CŽV direktorius.

Bušida

(jap. bushido – kario kelias, iš buski – karys + do – kelias; visas pavadinimas hagakure busido – jap. hagakure – paslėptas po lapais, t. y. prieinamas tik išrinktiesiems), Japonijos samurajų garbės kodeksas nuo Kamakūros siogūnato laikų, nors pats terminas atsirado XVI a.

Butautas

(mirė 1380 05 07 Prahoje), Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio sūnus.

Butigeidis

(mirė apie 1290), Lietuvos didysis kunigaikštis, Skalmanto sūnus. 1285 m. pradėjo valdyti po Daumanto žūties. Apie tiesioginius palikuonis žinių nėra. Spėjama, kad valdė drauge su broliu Butvydu Pukuveru.

Butvydas Pukuveras

(mirė 1294 ar 1295), XIII a. pabaigos Lietuvos kunigaikštis. Istoriko J. Ochmanskio nuomone, buvo Gediminaičių dinastijos pradininko Skalmanto sūnus. Manoma, kad nuo 1283 m. valdė su broliu Butigeidžiu. Šiam mirus (po 1289), tapo Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu.

Bžezinskis Zbignevas

(g. 1928), JAV politologas, Kolumbijos un-to profesorius, totalitarizmo teorijos kūrėjas, žymus antikomunistas. Prezidentaujant Dž. Karteriui buvo JAV saugumo valdybos viršininku. Aktyviai rėmė Baltijos valstybių nepriklausomybės siekius.

Bžostovskis Konstantinas Kazimieras

(1644-1722), Vilniaus vyskupas (nuo 1687). Pagarsėjo kova su Lietuvos etmonu Sapiega.