Žodynas

Mokyklinis istorijos terminų žodynas

Paaiškinta terminų: 3190.
Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Teofilis

(Teofilas; m. 1330), LDK stačiatikių metropolitas (1317-1330).

Teokratija

valstybės valdymo forma: pagal šalies religijos šventojo rašto nuostatas aukščiausią valdžią turi religiniai vadovai.

Teologija

mokslas apie Dievą. Religinės doktrinos dalis.

Terasa

plokščias ar jam artimas paviršius upės ar ežero krante, apribotas iš vienos pusės kylančios, iš kitos besileidžiančios pakopos.

Teritorinė bendruomenė

žmonių kolektyvas, kurio narius, suirus gimininei bendruomenei, jungė nebe giminystės ryšiai, o bendrai naudojama žemė.

Teritoriniai vandenys

jūros juosta, esanti prie valstybės krantų, arba vidaus vandenų (upių, ežerų) ribos, sudarančios valstybės teritorijos dalį. Pagal tarptautines konvencijas, teritorinių vandenų plotis negali viršyti 12 jūrų mylių skaičiuojant nuo didžiausio atoslūgio ribos.

Terleckas Antanas

(1928-2023), Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui vienas žymiausių veikėjų. Lietuvos laisvės lygos (LLL) vienas įkūrėjų ir vadovas. Ne kartą sovietų valdžios kalintas. 1987 m. rugpjūčio 23 d. kartu su kitais organizavo Molotovo-Ribentropo pakto paminėjimui skirtą mitingą prie A. Mickevičiaus paminklo Vilniuje.

Termidoras

(pranc. thermidor iš gr. thermē – šiluma + dōron – dovana), Prancūzijos respublikos kalendoriaus (1793-1805) XI mėnuo (07 19/20-08 17/18).

Termidoro perversmas

Prancūzijos revoliucijos laikotarpio Konvento deputatų maištas. Kilo 1794 m. liepos 24 d. (pagal rev. kalendorių termidoro mėn. 9 d.). Pašalino jakobinų diktatūrą. M. Robespjeras ir artimiausi jo šalininkai buvo giljotinuoti. Baigėsi teroro ir prasidėjo nuosaikesnis revoliucijos laikotarpis.

Termopilų mūšis

sen. graikų polių ir Persijos kariuomenių mūšis per graikų-persų karus (500-449 m. pr. Kr.). Įvyko 480 m. pr. Kr. Vid. Graikijoje, Termopilų tarpeklyje, per kurį ėjo vienintelis sausumos kelias rytuose iš Š. į Vid. Graikiją.

Termos

Termos Kartaginoje griuvėsiai
Termos Kartaginoje griuvėsiai
(lot. thermae), senovės graikų ir romėnų viešoji pirtis; maudymosi statinių ir įrenginių kompleksas.

Teroras

(lot. terror – baimė, siaubas), politinių priešininkų slopinimas, palaikomas smurto, prievartos, (net fizinio sunaikinimo) priemonėmis.

Terorizmas

(pranc. terrorisme iš lot. terror – baimė, siaubas), nusikalstama veikla, kuriai būdinga teroro naudojimas arba grasinimas susidoroti smurtu, nukreiptu prieš civilius asmenis arba civilinius taikinius. 

Testo aktas

parlamentui reikalaujant, Anglijos karaliaus Karolio II 1673 m. pasirašytas aktas, pagal kurį asmenys, skiriami į valstybės administracijos arba kariuomenės tarnybą, turėjo atsiriboti nuo Romos katalikų tikėjimo ir išpažinti anglikonybę.

Tetidė

(gr. Thetis), sen. graikų mitologijoje – gražuolė jūrų nimfa, viena iš 50 jūrų ramybės ir grožio dievo Nerėjo dukterų, Trojos karo didvyrio Achilo motina, Tesalijos karaliaus Pelėjo žmona.

Tetrarchija

(gr. tetrarchia – keturvaldystė), Romos imperijos valdymo sistema 293-131 m., įvesta imperatoriaus Diokleciano. Pagal ją imperijoje valdžią dalijosi 4 tetrarchai: 2 vyresnieji, turėję augustų titulus, ir 2 pagalbininkai, vadinti cezariais (įpėdiniai).

Tėvonija

feodalinė paveldima žemės valda ir su ja susijusi feodalinė teisė turėti priklausomų valstiečių.

Tėvynės sąjunga

(Lietuvos konservatoriai), Lietuvos Respublikos nuosaiki dešiniojo centro partija, įkurta Atgimimo sąjūdžio pagrindu (1993 05 01).

Tiananmeno įvykiai

Kinijos demokratinis sąjūdis, kurio kulminacija – įvykiai Tiananmeno aikštėje Pekine 1989 m. balandžio-birželio mėn.

Tiesioginiai rinkimai

Seimo, savivaldybių tarybų narių rinkimas be tarpininkų.

Tigranas II

(Tigranas Didysis; 140 pr. Kr.-55 pr. Kr.), D. Armėnijos karalius 95-55 m. pr. Kr. Suvienijo armėnų žemes, užėmė Mesopotamiją, Siriją, ilgai kovojo su Roma, 69 m. pr. Kr. Lukulo sutriuškintas prie Tigranokerto. 66 m. pr. Kr. pakluso Pompėjui tapdamas Romos vasalu.

Tijūnas

XIV-XVIII a. LDK žemesnysis feodalinis pareigūnas. XIV a. ir XV a. I pusėje buvo didžiojo kunigaikščio dvaro administratorius. Prie LDK prijungtose nelietuviškose srityse tijūnas buvo vadinamas didžiojo kunigaikščio vietininku.

Tilvytis Teofilis

(1904-1969), lietuvių poetas. Satyrinio savaitraščio „Kuntaplis“ redaktorius (1933-1940). 1947-1963 m. Lietuvos SSR Aukščiausiosios Tarybos deputatas. Išleido poezijos, parodijų, feljetonų rinkinių, poemų („Dičius“ (1934), „Usnynė“ (1949) ir kt.), romanų („Ministerijos rožė“ (1931) ir kt.). Vertė į lietuvių kalbą A. Puškino, N. Nekrasovo, I. Krylovo ir kitų užsienio autorių kūrinius.

Tilžės taika

Napoleonas I ir Aleksandras I
Napoleonas I ir Aleksandras I
taikos sutartis tarp Rusijos ir Prancūzijos, sudaryta 1807 m. birželio 25 d. Tilžėje po Napoleono kariuomenės pergalės rusų-prūsų-prancūzų 1806-1807 m. kare.

Timokratija

(gr. timokratiatimē – turtas, įvertinimas + kratos – valdžia), pagal Aristotelio politinę doktriną, valdymo forma, kurioje valdžios dydis ir teisės į valdžią tiesiogiai proporcingos turimam turto dydžiui. Sen. Atėnuose timokratiją įvedė Solonas.

Timūras

(Tamerlanas; 1336-1405), Čingischano palikuonis, Vidurinės Azijos karvedys. Timūridų dinastijos pradininkas. Emyras (nuo 1370).

Tironija

(gr. tyrannis – neribota valdžia), sen. Graikijos polių valdymo forma, paremta vienvaldystės principu. Tironija sen. Graikijoje iš tiesų nereiškė žiauraus, nežmoniško valdymo, o toks neigiamas supratimas susiklostė demokratiniuose graikų poliuose V a. pr. Kr., apskritai neigiant vieno asmens valdžios galimybę.

Tiškevičiai

LDK didikų, grafų, bajorų giminė. Iškilo XVI a. II pusėje, o didžiausią politinę galią įgijo XVII a.

Tiškevičius Eustachijus

(1814-1873), istorikas, archeologas, kolekcininkas, muziejininkas. Grafas.

Titas Josipas

J. Titas
J. Titas
(Josip Tito; tikr. Brozas; 1892-1980), Jugoslavijos politinis, tarptautinio darbininkų judėjimo veikėjas, maršalas. 1945-1953 m. vyriausybės vadovas. 1953-1980 m. Jugoslavijos prezidentas.


Naudota literatūra ir šaltiniai