Žodynas

Mokyklinis istorijos terminų žodynas

Paaiškinta terminų: 196.
Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Mitra

(gr. Mithras), indoiranėnų šviesos dievas, minimas jau XIV a. pr. Kr. indų vedose, ypač garbintas Achaimenidų Persijoje.

Miunceris Tomas

(Thomas Müntzer; apie 1490-1525), vokiečių dvasininkas reformatas, vienas Vokietijos valstiečių karo (1524-1526) vadų.

Miuncheno susitarimas

(Miuncheno sąmokslas, Miuncheno suokalbis), 1938 m. rugsėjo 28-30 d. Miunchene vykusi konferencija, kurioje buvo pasirašytas D. Britanijos, Prancūzijos, Vokietijos ir Italijos vadovų susitarimas dėl Čekoslovakijos. Jis numatė, kad Čekoslovakija turi perduoti Vokietijai Sudetus ir kitus pasienio rajonus.

Mobilizacija

(pranc. mobilisation iš lot. mobilis – judamas):
1. atsargos karo prievolininkų šaukimas į karo tarnybą, kai valstybei gresia pavojus;
2. visuma veiksmų, susijusių su taikos meto ginkluotųjų pajėgų pertvarkymu į kovinę padėtį, ir ūkio pertvarkymas karo sąlygomis;
3. jėgų telkimas kokiam nors uždaviniui atlikti.

Modernioji tauta

(nacija), žmonių bendrija, susidariusi istorijos, kultūros, kalbos, teritorijos ir ekonominio gyvenimo bendrumo pagrindu.

Mogolai

(Didieji Mogolai), musulmonų mongolų turkų palikuonių iš Centr. Azijos valdovų dinastija Indijoje (1526-1857).

Mogolų imperija

Indijos subkontinento valstybė, gyvavusi XVI a. XIX a. vid. Imperijos pagrindinė dalis buvo Šiaurės Indijoje, Indo-Gango lygumoje aplink Delio, Agros ir Lahoro miestus. Imperiją valdė Didžiųjų Mogolų dinastija.

Mohačo mūšis

Vengrijos ir Osmanų imperijos kariuomenių mūšis, įvykęs 1526 m. rugpjūčio 29 d. prie Mohačo (170 km į pietus nuo Budapešto).

Mohendžo Daras

žr. Harapa ir Mohendžo Daras.

Mokslas

susistemintų teiginių apie tikrovę visuma.

Molotovas Viačeslavas

(tikr. Skriabin; 1890-1986),  SSRS politikas, diplomatas, vienas įtakingiausių J. Stalino patikėtinių. 1939 m. pasirašė sutartį su Vokietija, kurioje slapta susitarė dėl įtakos sferų pasidalijimo Vid. Europoje.

Molotovo kokteilis

(tekstuose „Molotovo kokteilis“), per Žiemos karą (1939-1940) suomių prieš SSRS tankus naudoti buteliai su degiuoju skysčiu. Pavadinimas siejamas su SSRS užsienio reikalų ministro V. Molotovo pavarde.

Molotovo-Ribentropo paktas

SSRS ir hitlerinės Vokietijos nepuolimo sutartis, pasirašyta 1939 m. rugpjūčio 23 d. Prie sutarties buvęs slaptas protokolas nustatė abiejų valstybių įtakos sferas Europoje.

Monarchas

(gr. monos – vienas + archos – valdovas), valstybės vadovas, valdžią įgyjantis sosto paveldėjimo tvarka arba specialiais rinkimais iki gyvos galvos.

Monarchija

(gr. monarchia – vienvaldystė), valstybės valdymo forma, kai valdžia priklauso vienam asmeniui – monarchui. 

Mongolai

Azijos tautų grupė.

Mongolai-totoriai

Rytų Europos, Vidurio ir Vakarų Azijos nukariavime XIII a. dalyvavę mongolai. Per mongolų užkariavimus susikūrė Aukso ordos valstybė, kurioje iš tiurkų ir mongolų susidarė totorių tautybė.

Mongolų imperija

Mongolų valstybės XIII-XV a.
Mongolų valstybės XIII-XV a.
XIII a. pr. Čingischano sukurta valstybė Azijoje ir Rytų Europoje.

Monofizitai

(gr. monos – vienas + physis – prigimtis), krikščionybės srovė, pripažįstanti, kad Jėzus Kristus egzistuoja tik kaip Dievas, nes susijungiant 2 Jėzaus Kristaus prigimtims – dieviškajai ir žmogiškajai, žmogiškoji išnyksta dieviškojoje.

Monoteizmas

tikėjimas vienu dievu, viendievystė. Pirmoji monoteistinė religija – judaizmas.

Monro doktrina

Dž. Monro
Dž. Monro
XIX a. pr. suformuluoti JAV užsienio politikos principai.

 

Monteskjė Šarlis Luji de

Š. Monteskjė
Š. Monteskjė
(de Montesquieu Charles Louis ; 1689-1755), prancūzų Švietimo epochos istorikas, filosofas, rašytojas, teisininkas. Vienas svarbiausių švietėjų.

Montesuma II

Montesuma II
Montesuma II
(isp. Montezuma; 1468-1520), actekų valdovas (1503-1520), religinis ir politinis reformatorius.

Moras Tomas

T. Moras
T. Moras
(Thomas More; 1478-1535), Anglijos politikas, teisininkas, humanistas, rašytojas. Valstybės kancleris (1529-1532). Žymiausias darbas „Utopija“ (1516), jame vaizdavo idealią lygiateisių, dirbančių piliečių visuomenę be privačios nuosavybės, o dorovė ir moralė paremta religingumu.

 

Moratoriumas

(lot. moratorius – sulaikantis, delsiantis), valstybės nustatomas prievolių vykdymo terminų atidėjimas. Tai daroma dėl tam tikrų susidariusių aplinkybių: stichinių nelaimių, karo, sunkios ekonominės padėties.

Moravskis Alfonsas

(1868-1941), ekonomistas, vienas Lietuvos socialdemokratų partijos programos (1895) autorių.

Morena

smėlingos, molingos, žvyringos ir riedulingos uolienos, susidariusios ledyno dugne ir pakraštyje.

Mormonai

(Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčia), XIX a. I pusėje JAV atsiradęs religinis judėjimas.

Morta

(m. 1262), Lietuvos karalienė. Antroji Mindaugo žmona.

Motiejus Trakiškis

(apie 1370-1453), LDK bažnyčios ir valstybės veikėjas, pirmasis Žemaičių vyskupas.


Naudota literatūra ir šaltiniai