Žodynas

Mokyklinis istorijos terminų žodynas

Paaiškinta terminų: 138.
Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Trojos karas

Vaza iš Trojos
Vaza iš Trojos
sen. graikų mitologijoje karas tarp graikų ir Trojos miesto gyventojų. Pasak graikų istorikų, jis vyko apie 1194-1183 pr. Kr., truko 10 metų, baigėsi graikų pergale ir Trojos sunaikinimu. Troją aprašė graikų poetas Homeras poemoje „Iliada". Šiuolaikiniai archeologiniai tyrimai Hisarliko vietovėje (dab. Turkija) įrodo Trojos istoriškumą.

Trumenas Haris

H. Trumenas
H. Trumenas
(Harry S. Truman; 1884-1972), JAV politikas, prezidentas. Demokratas.

Trumeno doktrina

JAV prezidento H. Trumeno suformuluota programa, pateikta 1947 m. Kongresui. Jos esmė – JAV turi garantuoti pagalbą kiekvienai su komunizmu kovojančiai šaliai. Vadovaudamasi šiuo teiginiu tais pačiais metais JAV suteikė pagalbą Graikijai, kurioje vyko pilietinis karas tarp vyriausybės ir komunistų, ir Turkijai.

Trumpasis Lietuvos metraščių sąvadas

1446 m. veikiausiai Smolenske sudarytas pirmasis Lietuvos metraščių sąvadas.

Trylikametis karas

1454-1466 m. Lenkijos karas su Kryžiuočių ordinu dėl vakarinių Lenkijos žemių.

TSKP

Tarybų Sąjungos komunistų partija.

TSRS

Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjunga. Žr. Sovietų Sąjunga.

Tūbelis Juozas

(1882-1939), Lietuvos valstybės ir visuomenės veikėjas. Agronomas.

Tuchačevskis Michailas

(1893-1937), sovietų karo veikėjas, maršalas. Laikomas vienu talentingiausių Rusijos pilietinio karo vadų.

Tukididas

Tukididas
Tukididas
(gr. Thoukydidēs; 460-398 pr. Kr.), žymus sen. graikų istorikas.

Tumas-Vaižgantas Juozas

J. Tumas-Vaižgantas
J. Tumas-Vaižgantas
(tikr. Juozas Tumas; 1869-1933), kunigas, rašytojas, publicistas, literatūros istorikas ir kritikas. 1905 m. Didžiojo Vilniaus seimo vienas organizatorių, Lietuvių krikščionių demokratų susivienijimo vienas steigėjų.

Tunika

(lot. tunica), sen. romėnų vyrų ir moterų drabužis iš dviejų stačiakampio audinio gabalų, susiūtų šoninųmis siūlėmis, su rankovėmis ar be jų. Ant tunikos romėnų vyrai vilkosi togą, o moterys stolą. Vyrai paprastai dėvėjo tuniką be rankovių.

Turkestanas

Centr. Azijos teritorija, XIX a.-XX a. pr. apgyventa tiurkų. R. Turkestanas – Kinijos valdomos provincijos, Vak. Turkestanas – Rusijos kolonijos ir šiaurinė Afganistano dalis. 1867-1917 m. rusai savo valdose įkūrė Turkestano generalgubernatoriją (nuo 1886 m. Turkestano kraštas). Turkestane buvo ir rusų protektoratai: Chyvos chanatas bei Bucharos emyratas.

Tutanchamonas

Tutanchamono sarkofagas
Tutanchamono sarkofagas
(m. apie 1349 pr. Kr.), XVIII dinastijos Egipto faraonas (1358-1349 pr. Kr.).

Tutmozis III

(m. apie 1447 pr. Kr.), XVIII dinastijos Egipto faraonas (1501-1447 pr. Kr.).

Tverų pilis

sutvirtinta vietovė ar pilis, kurioje buvo Žemaitiją valdžiusio kunigaikščio Vykinto rezidencija.

Tyla Antanas

(g. 1929), lietuvių istorikas, archeografas, humanitarinių mokslų hab. daktaras.

Tyzenhauzas Antanas

(1733-1785), LDK rūmų iždininkas, Gardino seniūnas, LDK karališkųjų ekonomijų valdytojas (nuo 1765).


Naudota literatūra ir šaltiniai