Žodynas

Mokyklinis istorijos terminų žodynas

Paaiškinta terminų: 3190.
Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Milašius Oskaras

O. Milašius
O. Milašius
(1877-1939), lietuvių kilmės prancūzų poetas, rašytojas, dramaturgas, diplomatas.

Militarizacija

(pranc. militarisation iš lot. militaris – karinis), valstybės ekonominė politika, orientuota į šalies karinės galios didinimą.

Militarizmas

(pranc. militarisme iš lot. militaris – karinis), ginklavimosi ir rengimosi karui, karinės galios didinimo politika.

Milošas Česlovas

(Czesław Miłosz; 1911-2003), lietuvių kilmės lenkų rašytojas, vertėjas, diplomatas. 1980 m. Nobelio premijos laureatas.

Minas

(gr. Mins), mitinis Kretos salos valdovas, Dzeuso ir Europos sūnus. Garsėjo labirintą primenančiais rūmais. Kretos salos kultūra jo garbei buvo pavadinta Mino kultūra.

Mindaugas

(m. 1263), Lietuvos didysis kunigaikštis (nuo 1236), Lietuvos karalius (1253-1263).

Ministerija

(lot. ministerium – tarnavimas, tarnyba), ministro vadovaujama valstybės valdymo institucija, tvarkanti kurią nors ūkinės, administracinės, socialinės ar kultūrinės veiklos sritį.

Ministras

(lot. minister – tarnas), vyriausybės narys, vadovaujantis ministerijai.

Ministras pirmininkas

daugelyje valstybių vyriausybės (ministrų kabineto, ministrų tarybos) vadovas.

Minotauras

sen. graikų mitų būtybė su žmogaus kūnu ir jaučio galva, gyvenusi Kretos salos labirinte. Po karų su karaliumi Minu Atėnai kasmet privalėjo Minotaurui siųsti į Kretą 7 jaunuolių ir 7 merginų auką. Minotaurą nužudė Atėnų sosto įpėdinis Tesėjas, kuriam padėjo karaliaus Mino duktė Ariadnė.

Minuskulinis raštas

(lot. minusculus – mažytis), sen. graikų ir lotynų kalbų raštas be didžiųjų raidžių, atsiradęs III-IV a.

Mironas Vladas

Vl. Mironas
Vl. Mironas
(1880-1953), kunigas, politikas. 1917-1918 m. Lietuvos Tarybos vicepirmininkas. 1938-1939 m. Ministras Pirmininkas.

Mirza

(murza; pers. mirzamir – valdovas + za – pagimdytas; sūnus):
1. kai kuriose Rytų valstybėse aristokratų titulas. Rašomas po vardo;
2. Rytų valstybėse raštininkas, valdininkas, sekretorius; pareigybė, žymima prieš vardą.

Misija

(lot. missio – siuntimas, pavedimas):
1. atsakingas uždavinys, pavedimas;
2. diplomatinė atstovybė, vadovaujama pasiuntinio arba reikalų patikėtinio;
3. pareigūno arba delegacijos siuntimas į užsienio valstybę vykdyti valstybės vadovo, vyriausybės, tarptautinės (arba religinės) organizacijos pavedimo.

Misionieriai

(Kunigų misionierių šv. Vincento Pauliečio kongregacija), katalikų vienuolių vyrų kongregacija; dvasininkai arba pasauliečiai, vykdantys misijas tarp kitatikių.

Mitas

(gr. mythos – pasakojimas, padavimas), kolektyvinis pasakojimas apie pasaulio dievų, žmogaus, gamtinių reiškinių kilmę, atspindintis pirmykštę tikrovės sampratą.

Miteranas Fransua

(Francois Mitterand; 1916-1996), Prancūzijos politikas. 1981-1995 m. prezidentas.

Mitingas

(angl. meeting – susitikimas, sueiga), viešas susirinkimas svarbiems klausimams, dažnai politiniams ar visuomeniniams, svarstyti.

Mitologija

(mitas + gr. logos – mokslas):
1. mokslas, tiriantis mitus, jų esmę, kilmę ir reikšmę kultūrai;
2. susisteminta mitų visuma, sudaranti religinės sistemos pagrindą.

Mitologiniai akmenys

(apeiginiai akmenys), išskirtiniai savo forma, padėtimi arba iškaltais ženklais akmenys, apie kuriuos yra išlikusių pasakojimų, siejančių juos su mitinėmis būtybėmis.

Mitra

(gr. Mithras), indoiranėnų šviesos dievas, minimas jau XIV a. pr. Kr. indų vedose, ypač garbintas Achaimenidų Persijoje.

Miunceris Tomas

(Thomas Müntzer; apie 1490-1525), vokiečių dvasininkas reformatas, vienas Vokietijos valstiečių karo (1524-1526) vadų.

Miuncheno susitarimas

(Miuncheno sąmokslas, Miuncheno suokalbis), 1938 m. rugsėjo 28-30 d. Miunchene vykusi konferencija, kurioje buvo pasirašytas D. Britanijos, Prancūzijos, Vokietijos ir Italijos vadovų susitarimas dėl Čekoslovakijos. Jis numatė, kad Čekoslovakija turi perduoti Vokietijai Sudetus ir kitus pasienio rajonus.

Mobilizacija

(pranc. mobilisation iš lot. mobilis – judamas):
1. atsargos karo prievolininkų šaukimas į karo tarnybą, kai valstybei gresia pavojus;
2. visuma veiksmų, susijusių su taikos meto ginkluotųjų pajėgų pertvarkymu į kovinę padėtį, ir ūkio pertvarkymas karo sąlygomis;
3. jėgų telkimas kokiam nors uždaviniui atlikti.

Modernioji tauta

(nacija), žmonių bendrija, susidariusi istorijos, kultūros, kalbos, teritorijos ir ekonominio gyvenimo bendrumo pagrindu.

Mogolai

(Didieji Mogolai), musulmonų mongolų turkų palikuonių iš Centr. Azijos valdovų dinastija Indijoje (1526-1857).

Mogolų imperija

Indijos subkontinento valstybė, gyvavusi XVI a. XIX a. vid. Imperijos pagrindinė dalis buvo Šiaurės Indijoje, Indo-Gango lygumoje aplink Delio, Agros ir Lahoro miestus. Imperiją valdė Didžiųjų Mogolų dinastija.

Mohačo mūšis

Vengrijos ir Osmanų imperijos kariuomenių mūšis, įvykęs 1526 m. rugpjūčio 29 d. prie Mohačo (170 km į pietus nuo Budapešto).

Mohendžo Daras

žr. Harapa ir Mohendžo Daras.

Mokslas

susistemintų teiginių apie tikrovę visuma.


Naudota literatūra ir šaltiniai