Žodynas

Mokyklinis istorijos terminų žodynas

Paaiškinta žodžių: 3192
Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Tėvonija

feodalinė paveldima žemės valda ir su ja susijusi feodalinė teisė turėti priklausomų valstiečių.

Tiananmeno įvykiai

Kinijos demokratinis sąjūdis, kurio kulminacija – įvykiai Tiananmeno aikštėje Pekine 1989 m. balandžio-birželio mėn.

Tiesioginiai rinkimai

Seimo, savivaldybių tarybų narių rinkimas be tarpininkų.

Tigranas II

(Tigranas Didysis; 140 pr. Kr.-55 pr. Kr.), D. Armėnijos karalius 95-55 m. pr. Kr. Suvienijo armėnų žemes, užėmė Mesopotamiją, Siriją, ilgai kovojo su Roma, 69 m. pr. Kr. Lukulo sutriuškintas prie Tigranokerto. 66 m. pr. Kr. pakluso Pompėjui tapdamas Romos vasalu.

Tijūnas

XIV-XVIII a. LDK žemesnysis feodalinis pareigūnas. XIV a. ir XV a. I pusėje buvo didžiojo kunigaikščio dvaro administratorius. Prie LDK prijungtose nelietuviškose srityse tijūnas buvo vadinamas didžiojo kunigaikščio vietininku.

Tyla Antanas

(g. 1929), lietuvių istorikas, archeografas, humanitarinių mokslų hab. daktaras.

Tilvytis Teofilis

(1904-1969), lietuvių poetas. Satyrinio savaitraščio „Kuntaplis“ redaktorius (1933-1940). 1947-1963 m. Lietuvos SSR Aukščiausiosios Tarybos deputatas. Išleido poezijos, parodijų, feljetonų rinkinių, poemų („Dičius“ (1934), „Usnynė“ (1949) ir kt.), romanų („Ministerijos rožė“ (1931) ir kt.). Vertė į lietuvių kalbą A. Puškino, N. Nekrasovo, I. Krylovo ir kitų užsienio autorių kūrinius.

Tilžės taika

Napoleonas I ir Aleksandras I
Napoleonas I ir Aleksandras I
taikos sutartis tarp Rusijos ir Prancūzijos, sudaryta 1807 m. birželio 25 d. Tilžėje po Napoleono kariuomenės pergalės rusų-prūsų-prancūzų 1806-1807 m. kare.

Timokratija

(gr. timokratiatimē – turtas, įvertinimas + kratos – valdžia), pagal Aristotelio politinę doktriną, valdymo forma, kurioje valdžios dydis ir teisės į valdžią tiesiogiai proporcingos turimam turto dydžiui. Sen. Atėnuose timokratiją įvedė Solonas.

Timūras

Timūras
Timūras
(Tamerlanas; 1336-1405), Čingischano palikuonis, Vidurinės Azijos karvedys. Timūridų dinastijos pradininkas. Emyras (nuo 1370).

Tironija

(gr. tyrannis – neribota valdžia), sen. Graikijos polių valdymo forma, paremta vienvaldystės principu. Tironija sen. Graikijoje iš tiesų nereiškė žiauraus, nežmoniško valdymo, o toks neigiamas supratimas susiklostė demokratiniuose graikų poliuose V a. pr. Kr., apskritai neigiant vieno asmens valdžios galimybę.

Tiškevičiai

LDK didikų, grafų, bajorų giminė. Iškilo XVI a. II pusėje, o didžiausią politinę galią įgijo XVII a.

Tiškevičius Eustachijus

(1814-1873), istorikas, archeologas, kolekcininkas, muziejininkas. Grafas.

Titas Josipas

J. Titas
J. Titas
(Josip Tito; tikr. Brozas; 1892-1980), Jugoslavijos politinis, tarptautinio darbininkų judėjimo veikėjas, maršalas. 1945-1953 m. vyriausybės vadovas. 1953-1980 m. Jugoslavijos prezidentas.

Tyzenhauzas Antanas

(1733-1785), LDK rūmų iždininkas, Gardino seniūnas, LDK karališkųjų ekonomijų valdytojas (nuo 1765).

Tjeras Luji Adolfas

(Louis Adolphe Thiers; 1797-1877), Prancūzijos visuomenės ir politikos veikėjas. Istorikas. 1871-1873 m. Respublikos prezidentas. Parašė daugiatomę „Prancūzijos revoliucijos istoriją“. Konstitucinės monarchijos šalininkas.

Tobruko apgultis

(1941-1942), D. Britanijos ir Britų Sandraugos kariuomenės Tobruke (uostas Libijoje) apgultis Antrojo pasaulinio karo metais.

Tochtamyšas

(mirė 1406), Aukso ordos chanas (nuo 1380 m.).

Toga

(lot. toga), viršutinis sen. romėnų drabužis, dėvimas ant tunikos. Didelis ovalo formos (6 x 2 m) vilnonės medžiagos gabalas, apsisiaučiamas ant kūno.

Tokijo procesas

tarptautinio karinio tribunolo Tol. Rytams tarptautinis teismo procesas, po II pasaulinio karo vykęs Tokijuje 1946-1948 m. ir už karo nusikaltimus teisęs Japonijos vadovus.

Tolimųjų Rytų Respublika

bolševikų įkurta buferinė valstybė R. Sibire ir Tol. Rytuose 1920-1922 m. Sostinė Čita. Plotas 1,5 mln. km2, gyventojų apie 1,8 mln. Bolševikams sutriuškinus baltagvardiečius, Japonijai išvedus kariuomenę iš Chabarovsko ir Vladivostoko, respublika 1922 m. susivienijo su RSFSR.

Toltekų valstybė

karinė indėnų toltekų valstybė X-XII a. (dab. Centr. Meksikos teritorijoje). Sostinė Toljanas.

 

Tonkinas

(port. Tonquin), Europoje vartotas Š. Vietnamo pavadinimas XVI-XIX a. Prancūzijos kolonijinio valdymo metu buvo paskelbtas Tonkino protektoratas, gyvavęs 1884-1945 m. Vietnamiečiai oficialiai šio pavadinimo niekada nevartojo.

Toponimika

mokslas, tiriantis vietovardžius, jų kilmę, vartojimą ir raidą.

Tora

penkios pirmosios Senojo Testamento knygos (Penkiaknygė). Joje surašytas Dievo įstatymas, duotas Mozei ant Sinajaus kalno.

Toriai

(angl. tories), politinė partija Anglijoje, susikūrusi XVII a. pab. Pagal nusistovėjusį konstitucinį kompromisą pasisakė už karaliaus institucijos išlaikymą, konfesiniu požiūriu rėmė Anglikonų bažnyčią. Šiuolaikinės Konservatorių partijos pirmtakai.

Torūnės taika

Torūnė
Torūnė
LDK ir Lenkijos sutartis su Kryžiuočių ordinu po 1409-1410 m. karo, 1411 m. pasirašyta Torūnėje.

Totalitarizmas

(lot. totaliter – visiškai), valstybinė valdymo forma, kai visa valdžia sutelkiama vieno asmens arba nedidelės asmenų grupės rankose. Valdžia vadovauja ir kontroliuoja visas visuomenės gyvenimo sritis (ekonomiką, politiką, kultūrą), net asmeninį piliečių gyvenimą. Ypač didelės galios įgauna slaptoji policija. Įtvirtina vienintelę teisingą valstybinę ideologiją, kurios išpažinimas privalomas visiems gyventojams. Būdingas gyvenimo militarizavimas, fizinis susidorojimas su kitaminčiais. Ryškiausios totalitarinės valstybės XX a. buvo Sovietų Sąjunga ir nacistinė Vokietija.

Totemas

gyvūnas, rečiau augalas ar gamtos reiškinys, pirmykščių žmonių religinio garbinimo objektas. Laikomas genties mitinio protėvio ir globėjo įsikūnijimu, simbolizuojančiu jų giminystę. Totemu vadinama ir garbinamą objektą vaizduojanti figūrėlė, piešinys.

Totemizmas

pirmykštės religijos forma, kai manoma, kad gentis ar giminė yra kilusi iš totemo. Totemizmas buvo paplitęs pirmykštėse medžiotojų bendruomenėse. Totemas yra garbinamas ir saugomas. Tolimų totemistinio tikėjimo aidų aptinkama ir lietuvių etninėje kultūroje.

Totoriai

daugiausia Rusijoje gyvenanti tauta, kalbanti totoriškai. Vyraujanti religija – musulmonai sunitai, nors yra ir stačiatikių.

Tragedija

(gr. tragōdiatragos – ožys + ōdē – giesmė), dramos žanras, sceninis literatūros kūrinys. Susiklostė sen. Graikijoje apie VI a. pr. Kr.

Traidenis

(mirė 1282), Lietuvos didysis kunigaikštis (1269-1282 m.). Jo domenas buvo prie Neries (su Kernave).

Trajanas Markas Ulpijus

(lot. Marcus Ulpius Traianus; 53-117), Romos imperatorius (98-117 m.). Jam valdant Romos teritorija buvo didžiausia per visą jos gyvavimo laiką.

Trakai

bendras indoeuropietiškų genčių pavadinimas, kurių kalba artima ilyrams. XII a. pr. Kr.-VII a. po Kr. gyveno Balkanų pusiasalio šiaurės rytuose ir Mažosios Azijos šiaurės vakaruose. Žymiausios gentys – getai, besai, dakai, odrisai, tribalai. J. Basanavičius buvo paskelbęs teoriją, kad iš trakų-frygų yra kilę lietuviai ir latviai.

Traktatas

(lot. tractatus – veikalas, samprotavimas), mokslo veikalas, kuriame išsamiai nagrinėjamas, sprendžiamas koks nors vienas klausimas.

Transvalis

(angl. Transvaal), afrikanų (būrų) valstybė P. Afrikoje, gyvavusi 1856-1902 m. tarp Valio ir Limpopo upių.

Trečiasis ATR padalijimas

ATR padalijimai
ATR padalijimai
Abiejų Tautų Respublikos padalijimas, įvykdytas 1795 m. spalio 24 d. Rusijai, Austrijai ir Prūsijai pasirašius III Peterburgo konvenciją.

Trečiasis Lietuvos Statutas

trečioji LDK teisyno laida (1588). Patvirtintas Zigmanto Vazos. 1588 m. išspausdintas LDK kanceliarine slavų kalba Vilniuje. Įsigaliojo 1589 m.

Trečiasis pasaulis

sąvoka, apibūdinanti silpnai ekonominiu ir socialiniu požiūriu išsivysčiusių Afrikos, Azijos ir Lot. Amerikos šalių visumą.