Žodynas

Mokyklinis istorijos terminų žodynas

Paaiškinta žodžių: 54
Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Orientalistika

(lot. orientales – Rytų šalys), tarpdisciplininis mokslas, tiriantis Rytų (azijos ir Š. afrikos) šalių kalbas, kultūrą, ekonomiką, istoriją, literatūrą, papročius, religiją, meną. Atsirado XII a., dėl krikščioniškojo pasaulio konfrontacijos su islamo pasauliu pradėjus intensyviai versti iš arabų į lotynų k.

Ornamentas

puošybinis dailės ir architektūros elementas; raštas, sudarytas iš ritmiškai pasikartojančių geometrinių ar vaizdinių figūrų.

Oršos mūšis

Oršos mūšis
Oršos mūšis
LDK ir Rusijos karo (1512-1522) mūšis, įvykęs 1514 m. rugsėjo 8 d. tarp LDK ir Rusijos kariuomenių prie Oršos.

Ortodoksija

(gr. orthodoxia):
1. griežtas nustatytų principų ir teiginių laikymasis, paklusimas doktrinai;
2. stačiatikybė.

Osmanai

Turkijos (Osmanų) imperijos sultonų dinastija, valdžiusi 1299-1922 m.

Osmanų imperija

(Otomanų imperija), užkariavimais sukurta turkų osmanų valstybė, egzistavusi nuo Bizantijos imperijos žlugimo 1453 m., kai sultonas Mechmedas II užėmė Konstantinopolį iki sultonato panaikinimo 1922 m.

Ost Indijos bendrovė

(angl. East India Company), 1600-1858 D. Britanijos pirklių privati bendrovė prekybai su Ost Indija (Indija ir pietryčių Azija) ir Kinija.

Ostlandas

(Ostlando reichskomisariatas; vok. Reichskommissariat Ostland), II pasaulinio karo metais Vokietijos okupuotos teritorijos: Latvija, Estija, Lietuva ir Baltarusija.

Ostmarkė

(vok. Ostmark), Vokietijos piniginis vienetas, naudotas per Pirmąjį pasaulinį karą okupuotose Rytų šalyse. Lietuvoje cirkuliavo nuo 1916 m. pavasario iki 1922 m. pabaigos. Nuo 1919 m. pavadintas auksinu.

Ostrakizmas

(gr. ostrakismosostrakon – šukė), sen. Atėnuose ir kituose graikų poliuose tautos susirinkimo balsavimas prieš įtakingiausius piliečius; tam tikra teismo forma, kurio sprendimu iš polio būdavo ištremiami pavojingi asmenys. 

Ostrogiškiai

XIV-XVII a. pr. LDK bajorų ir didikų giminė. Kilę iš Pinsko ir Turovo dalinių kunigaikščių.

Ostrogiškis Konstantinas

K. Ostrogiškis
K. Ostrogiškis
(apie 1460-1530), LDK kunigaikštis. LDK didysis etmonas. Pasižymėjo vadovaudamas LDK kariuomenei karuose su Maskva. 1508 m. sumušė maištininko Mykolo Glinskio kariuomenę, o 1514 m. laimėjo Oršos mūšį.

Oto planas

kodinis Vokietijos įsiveržimo į Austriją planas, parengtas 1937 m. Naudojant pėstininkų kariuomenę ir tankų diviziją numatyta Austriją okupuoti per 8 val. 1938 m. vasario 12 d. Austrija buvo prijungta nepanaudojus karinės jėgos.

Ozyris

sen. egiptiečių derlingumo, vaisingumo dievas, pomirtinio pasaulio valdovas.