Žodynas

Mokyklinis istorijos terminų žodynas

Paaiškinta terminų: 3190.
Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Neptūnas

(lot. Neptunus), sen. romėnų jūrų, lietaus ir vandenų dievas, tapatintas su graikų Poseidonu. Taip pat laikytas žirgų bei žirgų lenktynių globėju. Neptūno garbei liepos 23 d. būdavo švenčiamos Neptūnalijos.

Nėris Salomėja

(tikr. Bačinskaitė-Bučienė; 1904-1945), poetė, lyrikė. 1940 m. buvo vadinamojo Liaudies seimo įgaliotos delegacijos, vykusios į SSRS AT dėl LSSR priėmimo į SSRS, narė.

Neronas

Neronas
Neronas
(Klaudijus Cezaris Augustas Germanikas Neronas, lot. Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus Nero; tikr. Lucijus Domicijus Ahenobarbas; 37-68), Romos imperatorius 54-68 m. 

Neru Džavaharlalas

Dž. Neru
Dž. Neru
(Jawaharlal Nehru; 1889-1964), Indijos politikas. Vienas Indijos nacionalinio kongreso (INK) lyderių, M. K. Gandžio bendražygis. Pirmasis nepriklausomos Indijos ministras pirmininkas (1947-1964).

Neselmanas Georgas

(Georg Heinrich Ferdinand Nesselmann; 1811-1881), vokiečių filologas, filosofijos daktaras, Karaliaučiaus un-to profesorius, vienas žymiausių prūsų kalbos tyrinėtojų. Parašė darbų apie prūsų kalbą, išleido prūsų ir lietuvių kalbos žodynus, rinkinį „Lietuvių liaudies dainos“. Pirmasis 1845 m. pavartojo baltų kalbų terminą.

Netimeras

(Nethimer), XI a. pradžios baltų genties (ar genčių) vadas. Minimas 1009 m. Brunono Kverfurtiečio misijų kelionės aprašyme (jame pirmą kartą paminėtas Lietuvos vardas).

Neutralitetas

(lot. neutralitasneutralitatis – nedalyvavimas), tarptautinis teisinis valstybės statusas, reiškiantis atsisakymą dalyvauti kitų valstybių kare, kariniuose blokuose ir sąjungose, leisti kurti savo teritorijoje užsienio valstybių karines bazes. 

Nezabitauskis-Zabitis Kajetonas

(1800-1876), bibliografas, literatūrologas, istorikas.

Ngujen Van Thieu

(Nguyen Van Thieu; 1923-2001), P. Vietnamo (Vietnamo Respublikos) politikas, prezidentas (1967-1975). 

Nihil novi

(Radomo konstitucija; lot. nihil novi – nieko nauja), 1505 m. gegužės 31 d. privilegija, kurią Lenkijos karaliaus Aleksandras davė visuotiniame Lenkijos seime Radome.

Nikolajus I

Nikolajus I
Nikolajus I
(1796-1855), Rusijos imperatorius (1825-1855).

Nikolajus II

Nikolajus II
Nikolajus II
(1868-1918), paskutinysis Rusijos imperatorius (1894-1917).

Nikono bažnytinė reforma

Rusijos stačiatikių bažnyčios patriarcho Nikono 1653 m. įvykdyta bažnytinė reforma.

Niksonas Ričardas Milhausas

R. Niksonas
R. Niksonas
(Richard Milhaus Nixon; 1913-1994), JAV politikas, prezidentas (1969-1974). Respublikonas. Pirmasis JAV prezidentas, atsistatydinęs iš pareigų.

Ništato taika

Rusijos ir Švedijos taikos sutartis, sudaryta 1721 m. rugsėjo 10 d. Ništate (dab. Ūsikaupunkis, Suomija). Ja baigtas 1700-1721 m. Šiaurės karas.

Niurnbergo procesas

(1945 m. lapkričio 20 d. - 1946 m. spalio 1 d.), tarptautinis karo nusikaltėlių teismo procesas Niurnberge (Vokietija). Pirmasis žmonijos istorijoje teismo procesas, kuriame agresija buvo pripažinta tarptautiniu nusikaltimu, o jos vykdytojai nubausti kaip kriminaliniai nusikaltėliai.

NKGB

(sutr. iš rus. Narodnyj komissariat gosudarstvennoj bezopasnosti), Valstybės saugumo liaudies komisariatas. Žr. Valstybės saugumo komitetas.

NKVD

(sutr. iš rus. Narodnyj komissariat vnutrennich del), Vidaus reikalų liaudies komisariatas. SSRS centrinė valstybės valdžios institucija. Stalino valdymo metais – teroro įrankis, institucija, vykdžiusi valymus bei trėmimus, skelbusi mirties nuosprendžius. 1946 m. pertvarkytas į SSRS vidaus reikalų ministeriją (sutr. rus. MVD).

Nobelio premija

apdovanojimai asmenims ar organizacijoms, kuriuos kasmet skiria Švedijos ir Norvegijos fondas (įsteigtas 1900 m.), vykdydamas dinamito išradėjo, švedų chemiko ir pramonininko Alfredo Bernardo Nobelio (1833-1896) testamentą už reikšmingus laimėjimus mokslo srityje ar visuomeninėje veikloje.

Nobelis Alfredas Bernhardas

A. Nobelis
A. Nobelis
(Alfred Bernhard Nobel; 1833-1896), švedų inžinierius, chemikas ir pramonininkas, dinamito išradėjas. Didesnę savo turto dalį paliko Nobelio premijos fondui.

Nobilitacija

(lot. nobilitas – diduomenė), feodalizmo laikais Vakarų Europoje pareigų paaukštinimas arba bajorystės suteikimas. Lietuvoje ir Lenkijoje – bajorystės ir jos teisių suteikimas kuriam nors valstybei ar valdovui nusipelniusiam asmeniui, dažniausiai žymiam miestiečiui.

Noimanas Ernstas

(Ernst Neumann; 1888-?), Klaipėdos krašto hitlerininkų veikėjas.

Nojaus laivas

Senajame Testamente aprašytas laivas, kuriuo teisuolis Nojus išgelbėjo nuo pražūties tvano apsemtus žemės gyvulius ir paukščius.

Nomarchas

(gr. nomarchēs), sen. Egipto valstybės pareigūnas, vienos iš 42 Egipto sričių – nomo – valdytojas.

Nomas

(gr. nomos – sritis), sen. Egipto valstybės administracinis vienetas. Tradiciškai laikoma, kad Egipte buvo 42 nomai: 20 Žemutiniame ir 22 Aukštutiniame Egipte. Faktiškai nomų skaičius nebuvo pastovus ir nuolat kito.

Nomenklatūra

(lot. nomenclatura – vardų sąrašas), SSRS partinių ir sovietinių valdymo įstaigų vadovaujantieji darbuotojai, sudarę privilegijuotą valdininkų sluoksnį.

Normanai

žr. vikingai.

Nota

(lot. nota – ženklas, pastaba), oficialus diplomatinis vienos valstybės kreipimasis į kitą, kai norima pareikšti pretenzijas, protestą ar informuoti apie kokius nors įvykius ar dalykus.

Novosilcevas Nikolajus

(1762-1838), Rusijos valstybės veikėjas. Grafas. Dalyvavo malšinant 1794 m. sukilimą Lenkijoje ir Lietuvoje.

Nubija

istorinė sritis Nilo slėnyje tarp 1-ojo ir 4-ojo ar 5-ojo Nilo slenksčių (dab. Egipto ir Sudano teritorija). Pirmą kartą paminėta IX a. pr. Kr.


Naudota literatūra ir šaltiniai