Žodynas

Mokyklinis istorijos terminų žodynas

Paaiškinta žodžių: 54
Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Freilina

rūmų damos titulas carinėje Rusijoje. Būdavo suteikiamas žymių dvarininkų šeimų atstovėms. Freilinos sudarė imperatorės ir didžiųjų kunigaikštienių svitą.

Freitagas Adomas

(Adam Freitag; 1608-1650 m.), matematikos profesorius, žymus karo inžinierius, filosofijos ir medicinos mokslų daktaras.

Freska

(it. fresco – šviežias), sienų tapybos technika. Dažai tepami ant tinku padengto sienos paviršiaus. Tapoma ant drėgno tinko (ai fresco), ant sauso tinko (ai secco) arba derinamos abi technikos.

Frydrichas Augustas I

(1750-1827), pirmasis Saksonijos karalius (1806-1827), Varšuvos hercogas (1807-1815).

Frydrichas I

(Friedrich I; 1657-1713), Hohencolernų giminės Brandenburgo kurfiurstas (1688), pirmasis Prūsijos karalius (1701), Brandenburgo kurfiursto Frydricho Vilhelmo sūnus. Absoliutizmo šalininkas, vieningos Prūsijos valstybės kūrimo pradininkas. 

Frydrichas I Barbarosa

(Friedrich I Barbarossa; apie 1123-1190), Hohenštaufenų dinastijos Švabijos kunigaikštis Frydrichas III (1147-1152), Vokietijos karalius ir Šventosios Romos imperijos imperatorius Frydrichas I (1152-1190), dėl rudos barzdos pramintas Raudonbarzdžiu (it. Barbarossa).

Frydrichas II

(Friedrich II; 1194-1250), Štaufenų dinastijos Sicilijos (nuo 1198), Vokietijos (nuo 1212) karalius, Šv. Romos imperijos imperatorius (nuo 1220).

Frydrichas II Didysis

(Friedrich II; 1712-1786), Hohencolernų dinastijos Prūsijos karalius (nuo 1740), vienas svarbiausių pirmojo ATR padalijimo dalyvių.

Frydrichas Vilhelmas I

(Friedrich Wilhelm I; 1688-1740), Hohencolernų dinastijos Prūsijos karalius (1713-1740) ir Brandenburgo markgrafas.

Frydrichas Vilhelmas III

(Friedrich Wilhelm III; 1770-1840), Prūsijos karalius (1797-1840).

Frydrichas Vilhelmas IV

(1795-1861), Prūsijos karalius (1840-1861).

Frygai

indoeuropiečių gentys, XV-XIII a. pr. Kr. atsikėlusios į Mažąją Aziją iš Makedonijos ar Trakijos. XIII a. pr. Kr. frygai dalyvavo Trojos kare prieš graikus ir įsitvirtino Troadoje.

Fronda

(pranc. fronde – svaidyklė, laidyklė), visuomeninis judėjimas Prancūzijoje prieš absoliutizmą 1648-1653 m.

Frontas

(pranc. front, iš lot. frons, kilm. frontis – kakta):
1. rikiuotės priešakinė pusė; kovai išdėstyta kariuomenės pusė, atsukta į priešą;
2. rajonas, kuriame išdėstyta kariuomenė (pvz., Antrojo pasaulinio karo metais – Rytų frontas).