Žodynas

Mokyklinis istorijos terminų žodynas

Paaiškinta terminų: 196.
Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Mediči Kotryna

b_270_0_16777215_0_1_images_asmenys_medicikat.jpg(Catherine de Medici; 1519-1589), Prancūzijos karaliaus Henriko II (1547-1559) žmona iš italų Medičių giminės.

Medininkų mūšis

1320 m. liepos 27 d. netoli Medininkų (dab. Varnių) įvykęs mūšis tarp Kryžiuočių ordino ir Medininkų žemės žemaičių kariuomenių.

Medininkų pilis

Didžiausio ploto (pilies kiemas – 2 ha) ir mažiausiai perstatinėta mūrinė Lietuvos pilis. Manoma, kad pastatyta XIII a. Įkurta dabartiniame Medininkų (Vilniaus raj.) kaime, 31 km į pietryčius nuo Vilniaus. Turėjo 4 bokštus ir 4 vartus. Po 1655 m. Lenkijos-Lietuvos ir Rusijos karo apgriauta ir nebeatstatyta.

Medininkų vyskupystė

žr. Žemaičių vyskupystė.

Medininkų žemė

istorinė XIV-XV a. žemaičių žemė. Sudarė Karklėnų, Laukuvos, Medininkų, Šiauduvos, Tverų valsčiai (dabartiniai Plungės, Šilalės ir Telšių rajonai). Svarbiausia pilis buvo Medvėgalis, centras – Medininkai (dab. Varniai).

Medvėgalio pilis

ant Medvėgalio piliakalnio (Šilalės raj.) stovėjusi medinė pilis, šaltiniuose minima 1316 m. 1329 m. ją buvo apgulusi kryžiuočių, Bohemijos karaliaus Jono ir kitų kryžininkų kariuomenė. 1329 m. sudeginta.

Medžioklės magija

pirmykščio žmogaus pirmosios pastangos valdyti, paveikti supantį pasaulį. Medžioklės magija pagrįsta nuostata, kad burtais, maginiais veiksmais įmanoma valdyti gamtos jėgas, užsitikrinti medžioklės sėkmę.

Meinhardas

(mirė 1196), pirmasis Livonijos vyskupas. Su jo vardu siejamas naujas vokiečių veržimosi į rytus etapas.

Meir Golda

G. Meir
G. Meir
(tikr. Goldie Mabowitch; 1898-1978), Izraelio politikė. 1969-1974 m. Izraelio koalicinės vyriausybės premjerė. Siekė taikos su arabais.

Meksikos revoliucija

(1910-1920), politinių ir socialinių pokyčių laikotarpis, kilęs dėl demografinių, ekonominių ir socialinių priežasčių autoritarinio V. Dijo režimo metu.

Melanchtonas Filipas

P. Melanchtonas
P. Melanchtonas
(Philipp Melanchthon; 1497-1560), vokiečių humanistas, graikų k. profesorius, Bažnyčios reformatorius. Vienas Augsburgo religinės taikos (1555), įtvirtinusios protestantizmą pagal principą „kieno valdžia, to ir tikėjimas“, iniciatorių.

Meljė Žanas

(Jean Meslier; 1664-1729), dvasininkas, radikaliausias prancūzų švietėjas, filosofas. Laikomas anarchizmo pradininku.

Melniko sutartis

LDK ir Lenkijos karalystės aktas, sudarytas 1501 m. Deklaruota, kad Lenkijos karalystė ir LDK susijungia į vieną valstybę, kurią valdo bendrai išrinktas karalius.

Melno taika

LDK ir Lenkijos taikos sutartis su Kryžiuočių ordinu, sudaryta 1422 m. prie Melno ežero. Kryžiuočių ordinas galutinai atsisakė Užnemunės (Sūduvos) ir Žemaitijos.

Mėlynųjų Vandenų mūšis

1363 m. vykęs LDK ir Aukso ordos kariuomenių mūšis prie Mėlynųjų Vandenų upės (dab. Ukrainoje, veikiausiai prie dabartinės Siniuchos, pietinio Bugo kairiojo intako).

Memorandumas

(lot. memorandum – tai, kas atsimintina), diplomatinis aktas, detaliai išdėstantis kurio nors klausimo esmę, faktinę ir teisinę argumentaciją. 

Menas

pirmasis Egipto faraonas, valstybės kūrėjas ir vienytojas, sujungęs Aukštutinį ir Žemutinį Egiptą. Laikomas Egipto sostinės Memfio įkūrėju.

Mengli Girėjus

(mirė 1515), Krymo chanas (1468-1515).

Menonitai

protestantų bendruomenė, anabaptistų atšaka, susiformavusi XVI a. Nyderlanduose po Miunsterio komunos žlugimo (1535).

Menšikovas Aleksandras

(1672-1729), Rusijos valstybės ir karinis veikėjas. Vienas artimiausių Petro I bendražygių.

Mėnulio kalendorius

laiko skaičiavimo sistema, sudaryta remiantis tarpais tarp vienodų Mėnulio fazių – sinodiniu mėnesiu, kurį sudaro 29,5306 paros.

Mėnulio kultas

mėnulio, jo dievo ar dievybės, mėnulio personifikacijos arba simbolio garbinimas. Paplitęs daugelyje senųjų religijų.

Meras

(pranc. mairemajor – vyresnis, didesnis), kai kuriose šalyse, taip pat ir Lietuvoje, miesto, savivaldos vadovas.

Merkantilizmas

(pranc. mercantilisme iš it. mercante – pirklys), XVI-XVIII a. ekonominė politika, kurios tikslas – kaupti aukso ir sidabro atsargas. Kuo šalis turėjo daugiau aukso ir sidabro, tuo ji buvo laikoma turtingesne. 1651 m. Anglijos parlamentas išleido merkantilinį įstatymą, kuriuo buvo siekiama pakirsti Olandijos galią.

Merkys Antanas

A. Merkys
A. Merkys
(1887-1955), karininkas, teisininkas, politikas. Paskutinysis tarpukario Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas (1939-1940).

Merkys Vytautas

(1929-2012), lietuvių istorikas. Tyrinėjo XIX a.-XX a. pradžios Lietuvos istoriją.

Mesopotamija

Mesopotamija III-II tūkstm. pr. Kr.
Mesopotamija III-II tūkstm. pr. Kr.
(Tarpupis), istorinė sritis Azijoje, Tigro ir Eufrato upių baseine, dab. Irako, Sirijos rytinės ir Turkijos pietrytinės dalies teritorijoje. Vienas seniausių pasaulio civilizacijos centrų.

Metafizika

(gr. (ta) meta (ta) physika – tai, kas yra po fizikos):
1. idealistinės filosofijos šaka, tirianti vad. antjutiminius būties ir pažinimo pradus;
2. nemoksliškos, atitrūkusios nuo tikrovės spekuliatyvios idėjos, nesuprantamos išvados;
3. mąstymo metodas, atskleidžiantis reiškinius tik jų pastovumo ir mechaninių bei kiekybinių ryšių aspektu.

Meternichas Klemensas

(1773-1859), Austrijos kunigaikštis, diplomatas, politikas. 1815-1815 m. Vienos kongrese jo iniciatyva priimti nutarimai, kuriais atkurta senoji tvarka Europoje, sukurta Šventoji sąjunga.

Metropolija

(gr. mētropolismēter – motina + polis – miestas): 
1. sen. Graikijoje miestas-valstybė (polis), turinti kolonijų;
2. šiuolaikinės valstybės dalis be jos kolonijų ar užjūrio teritorijų;
3. katalikų, stačiatikių bažnytinė provincija, valdoma arkivyskupo metropolito.


Naudota literatūra ir šaltiniai