Žodynas

Mokyklinis istorijos terminų žodynas

Paaiškinta terminų: 240.
Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Stulginskis Aleksandras

Al. Stulginskis
Al. Stulginskis
(1885-1969), Lietuvos valstybės veikėjas. Vasario 16-osios akto signataras. Lietuvos Respublikos Prezidentas (1920-1926).

Stuoka-Gucevičius Laurynas

L. Stuoka-Gucevičius
L. Stuoka-Gucevičius
(1753-1798), architektas, kilęs iš baudžiauninkų. Projektavo ir statė Vilniaus katedrą, rotušę, Verkių rūmų ansamblį, gyvenamuosius namus Vilniuje, Kretingoje.

Subjektas

(lot. subjectum), žmogus, kuris, aktyviai pažindamas ir praktiškai pertvarkydamas tikrovę, padaro ją savo veiklos objektu.

Subkultūra

kultūra, papročiai, elgesys, priimti kokioje nors visuomenės grupėje, sudarančioje didesnės bendrijos dalį ir nesutampantys su visos bendrijos normomis.

Subsidija

(lot. subsidium – pagalba, palaikymas), pašalpa, dotacija, ekonominės pagalbos teikimas privačiam sektoriui, gamintojams arba kurios nors prekės vartotojams.

Substratas

(patiesalas, pagrindas), vietinė, senoji kultūra.

Sūduva

šiaurinės jotvingių genties (sūduvių) gyventa teritorija. Pirmą kartą paminėta XIII a. danų istorijos šaltiniuose (Zudua). XIII a. pab.-XIV a. dėl karų su Kryžiuočių ordinu retai gyvenama. Pagal 1422 m. Melno taiką rytinė Sūduvos dalis atiteko LDK. Krašte ėmė daugėti gyventojų, vyko vidinė kolonizacija.

Sueco kanalas

laivybos kanalas, iškastas prancūzų bendrovės per Sueco sąsmauką Egipte. Atidarytas 1869 m. Jungia Viduržemio jūrą su Raudonąja. Kanalo ilgis 161 km.

Sueco karas

1956 m. vykęs karas tarp Egipto ir Izraelio, Egiptui nacionalizavus Sueco kanalą.

Sufražizmas

(angl. suffragismsuffrage – rinkimo teisė), moterų visuomeninis judėjimas dėl balsavimo teisės suteikimo moterims. Buvo paplitęs XIX a. II pus.-XX a. pr. daugiausia D. Britanijoje ir JAV. 

Sukūrimo teorija

(kreacionistinė), teorija, nagrinėjanti materijos ir gyvybės kilmę pagal Biblijos Pradžios knygą – pasaulį ir žmogų sukūręs antgamtinis kūrėjas. Plėtojosi kaip atsakas Č. Darvino evoliucijos teorijai, bet dauguma mokslininkų jos nepripažįsta kaip neparemtos faktiniais duomenimis.

Sultonas

(turk. sultan – galybė, valdžia), pasaulietinis islamo šalių valdovo titulas.

Sultonatas

teritorija, priklausanti aukščiausiajai nepriklausomų musulmonų valdžiai. Sultonatais taip pat vadinosi faktiškai nepriklausomi valdžios centrai, tokie kaip Mogolų imperijos pirmtakas Delio sultonatas (1206-1526).

Sun Jatsenas

Sun Jatsenas
Sun Jatsenas
(Sun Yat-sen; 1866-1925), tikr. Sun Venas, Kinijos revoliucionierius. Gydytojas. Laikomas šiuolaikinės Kinijos kūrėju.

Suna

(arab. sunnah – paprotys, tradicija), Mahometo posakiai ir pasakojimai apie jo poelgius, vienas visuomeninio gyvenimo taisyklių ir Korano aiškinimo, religinio kulto ir teisės šaltinių. 

Sunitai

musulmonai, be Korano, pripažįstantys ir suną. Tvirtina, kad būtent jie laikosi pranašo Mahometo tradicijos, kurią iškraipo šiitai. Sunitai sudaro musulmonų daugumą.

Suolininkas

LDK, Lietuvos teismo pareigūnas.

Supervalstybės

po II pasaulinio karo didžiausios ir kariniu požiūriu galingiausios pasaulio valstybės – JAV ir SSRS. Jos vaidino svarbiausią vaidmenį tarptautiniuose santykiuose iki XX a. 7 deš. vidurio.

Suspendavimas

(lot. suspendere – sustabdyti, sulaikyti, pakabinti), draudimas arba savanoriškas atsisakymas eiti kurias nors pareigas.

Suspensyvinis veto

(lot. suspensivus – pakabintas, atidėtas; veto – draudžiu), prezidento teisė nepatvirtinti parlamento priimto įstatymo projekto. Įstatymas įsigalioja tada, kai parlamentas jį priima iš naujo nustatyta kvalifikuota balsų dauguma. Šis reiškinys būdingas prezidentinio ir pusiau prezidentinio valdymo sistemai.

Suvalkija

(Sūduva, Užnemunė), Lietuvos dalis kairiajame Nemuno krante. Iki XIII a. čia gyveno jotvingiai (dainaviai ir sūduviai), šiauriniame pakraštyje – lietuviai. XIV a. dėl nuolatinių Kryžiuočių ordino puldinėjimų iš dalies virto dykra.

Suvalkų sutartis

1920 m. spalio 7 d. Suvalkuose pasirašyta Lietuvos ir Lenkijos sutartis. Sutartyje numatyta, jog bus nustatyta nauja Lietuvos ir Lenkijos demarkacijos linija, prie jos nutraukti karo veiksmai, apsikeista belaisviais. Pagal šią sutartį Vilniaus kraštas į šiaurę nuo Varėnos-Eišiškių linijos ir Vilnius atiteko Lietuvai, Lenkijos pusėje liko Varėnos geležinkelio stotis, per kurią Lenkija įsipareigojo praleisti Lietuvos traukinius.

Suverenas

(pranc. souverain), aukščiausios valdžios valstybėje turėtojas.

Suverenitetas

valstybės nepriklausomybė, teisė savarankiškai spręsti valstybės vidaus gyvenimo klausimus, nustatyti užsienio politiką. Valstybingumo požymis. 

Suvorovas Aleksandras

(1730-1800), Rusijos karvedys. Pasižymėjo Septynerių metų kare.

Svaras

svorio matas, lygus 450 g.

Svastika

nacistinės Vokietijos ženklas. Iš pradžių buvo naudojama savanorių būriuose, o po 1935 m. buvo vaizduojamas Vokietijos nacistų vėliavoje. Naciai tvirtino, jog šis ženklas kilęs iš arijų mitologijos.

Svebai

germanų gentis, priskiriama Oderio grupei (svebai, markomanai, kvadai, langobardai, semnonai).

Sviatoslavas Igorevičius

(apie 927-972), Kijevo didysis kunigaikštis (945-972). Didžiojo kunigaikščio Igorio ir didžiosios kunigaikštienės Olgos sūnus.

Svidrų kultūra

paleolito kultūra, pavadinta stovyklos Svidry Vielkie (Swidry Wielkie) Lenkijoje vardu ir siejama su pirmaisiais Lietuvos gyventojais.


Naudota literatūra ir šaltiniai