Žodynas

Mokyklinis istorijos terminų žodynas

Paaiškinta žodžių: 3190
Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Čartorisko paliaubos

1431 m. paliaubų sutartis tarp Lenkijos ir Švitrigailos valdomos LDK.

Čatal Hiujukas

viena didžiausių VII-VI t-mečio pr. Kr. gyvenviečių Centr. Turkijos pietuose, 50 km į pietryčius nuo Konijos miesto, vienas seniausių pasaulio miestų.

Čaušesku Nikolajė

(1918-1989), Rumunijos valstybės vadovas (1965-1989).

Če Gevara Ernestas

E. Če Gevara
E. Če Gevara
(Ernesto Che Guevara; 1928-1967), P. Amerikos revoliucionierius marksistas, vienas Kubos partizanų lyderių.

Čechavičius Simonas

(1689-1775), dailininkas tapytojas. 1750 m. Varšuvoje įsteigė dailės mokyklą. 1753 ir 1770 m. gyveno Lietuvoje. Nutapė religinių paveikslų įvairioms Lenkijos ir Lietuvos bažnyčioms, portretų.

Čekoslovakų korpuso maištas

čekoslovakų armijos (daugiausia buvusių karo belaisvių, apie 45 tūkst. žmonių) ginkluota kova su sovietų valdžia 1918 m. Pavolgyje, Urale bei Sibire.

Čekų broliai

Čekijos religinė bendruomenė, tęsusi radikaliųjų husitų tradicijas. Atsisakė bažnytinių apeigų, nepripažino kai kurių sakramentų, laisvai rinko dvasininkus. XV-XVII a. persekioti, daugelis emigravo. XVIII a. susijungė su protestantais

Čemberlenas Arturas Nevilis

(Arthur Neville Chamberlain; 1869-1940), D. Britanijos politikas, ministras pirmininkas (1937-1940). 1938 m. pasirašė Miuncheno sutartį, palaidojusią Čekoslovakiją.

Čerčilis Vinstonas Spenseris

V. Čerčilis
V. Čerčilis
(Winston Spencer Churchill; 1874-1965), D. Britanijos politikas, rašytojas, ministras pirmininkas (1940-1945, 1951-1955 m.).

Černenka Konstantinas

(1911-1985), SSKP generalinis sekretorius (1984-1985). Dėl sunkios ligos tik formaliai valdė šalį.

Černius Jonas

J. Černius
J. Černius
(1898-1977), Lietuvos kariuomenės generolas. 1934 m. vadovavo Kauno karo mokyklai. 1939 m. Ministras Pirmininkas. 1944 m. emigravo į Vakarus, nuo 1948 m. gyveno JAV.

Čerskis Jonas

(1845-1892), geologas, paleontologas, geografas, Rytų Sibiro tyrinėtojas. Dalyvavo 1863 m. sukilime ir buvo ištremtas į Omską. Ten pradėjo geologinius ir paleontologinius tyrimus. 1877-1880 m. tyrinėjo Baikalą ir sudarė pirmąjį jo krantų geologinį žemėlapį. 1891-1892 m. tyrinėjo Kolymos, Indigirkos, Janos baseinus.

Čiang Kaišek

(Chiang Kaishek, Jiang Jiehi; 1887-1975), Kinijos generolas, politikas. Nuo 1926 m. Gomindano partijos vadovas. Tautinės Kinijos lyderis (1928-1949), prezidentas (1928-1931, 1943-1949). Suvienijo Kiniją, įvykdė finansų reformą, pagerino komunikacijas ir švietimą, kovojo su komunistais ir japonais. 1949 m. laimėjus komunistams, pasitraukė į Taivaną ir iki pat mirties buvo Kinijos Respublikos prezidentu.

Čingischanas

(tikr. Temudžinas; 1155-1227), mongolų genčių chanas. Įkūrė didžiulę mongolų imperiją, nusidriekusią nuo Kinijos iki Artimųjų Rytų.

Čino valstybė

Dziučenų (Juchen), tungūzų kilmės genčių, dinastija ir valstybė Š. ir Š. r. Kinijoje XII-XIII a.

Činšas

feodalinė žemės renta, mokama pinigais arba natūra žemės savininkui baudžiauninkų ir laisvųjų žmonių (žemės laikytojų), valdančių žemę pagal činšo teisę. LDK činšas labiau buvo piniginė duoklė, mokama daugiausia baudžiauninkų.

Čiurlionis Mikalojus Konstantinas

M. K. Čiurlionis
M. K. Čiurlionis
(1875-1911), dailininkas, kompozitorius, vienas iš Lietuvių dailės draugijos (įk. 1907 m.) organizatorių.

ČK

(sutr. iš rus. Črezvyčainaja komisija), Sovietų Rusijos slaptoji policija, įsteigta 1917 m. pab. kovai su kontrrevoliucija, sabotažu, spekuliacija. Pirmasis vadovas – F. Dzeržinskis. ČK darbo metodas buvo teroras, nevaržomas teisinių ir moralinių principų. 1922 m. buvo pakeista GPU, 1934 m. – NKVD, 1946 m. – MVD.

D diena

(angl. D-day), 1944 m. birželio 6 d. sąjungininkių (JAV ir D. Britanijos) kariuomenių išsilaipinimo Normandijoje kodinis pavadinimas. Šiais karo veiksmais buvo atidarytas antrasis frontas. Operacijai vadovavo generolas D. Eizenhaueris, vėliau tapęs JAV prezidentu.

Dakija

Romos imperijos provincija dabartinės Rumunijos teritorijoje (Transilvanijoje, Banate, Oltenijoje), vienas iš Padunojo aukso gavybos centrų.

Daladjė Eduardas

(Eduard Daladier; 1884-1970), Prancūzijos Radikalų partijos vadovas. 1924-1940 m. buvo ministras, ministras pirmininkas. Dalyvavo Liaudies fronto veikloje. 1938 m., būdamas ministru pirmininku, pasirašė Miuncheno susitarimą. Po karo vadovavo kairiųjų respublikonų susivienijimui. Nuo 1958 m. politinėje veikloje nedalyvavo.

Dalailama

Dalailama
Dalailama
(didysis šventikas iš mong. dalai – okeanas (mokytųjų žinojimo) + tibet. (tylama – šventikas), nuo XVI a. Tibeto budistų (lamaistų) „geltonkepurių" (Gelugpa) ordino vyriausiasis dvasinis, nuo XVII a. – ir Tibeto pasaulietinis vadovas.

Dalevskis Aleksandras

(1827-1862), slaptos anticarinės organizacijos Lietuvos jaunimo brolybės sąjungos įkūrėjas. Sąjungą įkūrė 1846 m. kartu su broliu Pranciškumi.

Dalevskis Pranciškus

(1825-1904), 1863 m. sukilimo dalyvis. Su broliu Aleksandru 1846 m. įkūrė Lietuvos jaunimo brolybės sąjungą.

Dalinė unija

dviejų valstybių sąjungos būdas, kai jas jungia vienas valdovas ir bendra užsienio politika.

Damasko plienas

viena iš aukštos kokybės raštuoto plieno rūšių. Gaunamas kalviškojo suvirinimo būdu. Plačiai naudotas kardų ir kt. ginklų gamyboje.

Damelis Jonas

(1780-1840), dailininkas tapytojas. Nutapė istorinių kompozicijų („Tadas Kosciuška Petropavlovsko tvirtovėje“, „Grįžtanti Napoleono armija Vilniaus rotušės aikštėje“, „Kryžiuočių magistro Ulricho fon Jungingeno mirtis ties Žalgiriu“ ir kt.), portretų, autoportretų, peizažų.

Dancigo koridorius

pagal Versalio taikos sutartį Lenkijai atitekusi Vokietijos teritorijos dalis (71 km pločio Lenkijos ruožas, prieinantis prie Baltijos jūros). Jis 1919-1939 m. atskyrė Rytų Prūsiją nuo Vokietijos. Šioje teritorijoje buvęs Dancigo (dab. Gdanskas) miestas gavo laisvojo miesto statusą.

Dangerutis

XIII a. pradžios lietuvių kunigaikštis. Veikiausiai vienas iš vyresniųjų lietuvių žemių konfederacijos kunigaikščių.

Danilas

(apie 1201-1264), Haličo kunigaikštis.

Dantiraštis

ideografinis skiemeninis raštas, kurio ženklus sudaro pleišto pavidalo brūkšnelių deriniai. Sukūrė šumerai iš piktografinio rašto IV tūkstm. pr. Kr.

Dantonas Žoržas Žakas

Ž. Dantonas
Ž. Dantonas
(George Jacques Danton; 1759-1794), Prancūzijos revoliucionierius, vienas Pirmosios Prancūzijos respublikos kūrėjų, Didžiosios Prancūzijos revoliucijos laikotarpio teisingumo ministras, pirmasis Visuomenės gelbėjimo komiteto pirmininkas, Konvento narys.

Daosizmas

viena iš dviejų pagrindinių Kinijos religinių ir filosofinių sistemų (kita – konfucianizmas). Tradiciškai pradininku laikomas Lao Dzė.

Daraktorius

(lenk. dyrektor), spaudos draudimo laikotarpiu (1864-1904) – mokytojai, dirbę slaptosiose mokyklose Lietuvoje.

Darius Steponas

(1896-1933), lakūnas, 1933 m. kartu su Stasiu Girėnu lėktuvu „Lituanica“ perskridęs Atlantą.

Darvinas Čarlzas Robertas

Č. Darvinas
Č. Darvinas
(1809-1882), anglų mokslininkas, paskelbęs šiuolaikinę evoliucijos teoriją ir pagrindęs gamtinės atrankos principą.

Dašnakai

1890 m. Tbilisyje įkurtos armėnų tautinės partijos Dašnakcution (Sąjunga) nariai.

Datavimo metodai

būdai, kuriais nustatoma archeologinių radinių amžius ar priešistorinių procesų trukmė.

Daueso planas

tarptautinio ekspertų komiteto, vadovaujamo JAV finansininko Č. Daueso, planas Vokietijos ekonomikai po Pirmojo pasaulinio karo atkurti ir reparacijoms išgauti. Šis planas sudarė sąlygas atkurti ir plėtoti Vokietijos pramonę.

Daugiapartinė sistema

partinė sistema, susidedanti iš daugelio maždaug vienodo pajėgumo laisvai veikiančių politinių partijų.