Žodynas

Mokyklinis istorijos terminų žodynas

Paaiškinta terminų: 196.
Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Mažoji Antantė

Čekoslovakijos, Jugoslavijos ir Rumunijos karinė politinė sąjunga, siekusi išlaikyti jėgų santykį susidariusį po I pasaulinio karo.

Mažoji Lenkija

istorinė pietinės ir pietrytinės Lenkijos sritis Vyslos upės aukštupyje ir vidurupyje. Nuo X a. pabaigos įėjo į Lenkijos valstybės sudėtį. Per ATR padalijimus (1772-1795) didžioji Mažosios Lenkijos dalis atiteko Austrijai.

Mažoji Lietuva

istorinė sritis, susidariusi XVI a. apibus Priegliaus, jo intakų ir Nemuno žemupio baseine. 1525-1871 m. priklausė Prūsijos kunigaikštystei ir karalystei, nuo 1871 m. – Vokietijos imperijai.

Mažoritarinė rinkimų sistema

žr. daugumos atstovavimo rinkimų sistema.

Mazovija

istorinė Lenkijos sritis Vyslos vidurupio baseine.

Mažumos valdymas

parlamentinio valdymo įgyvendinimo būdas, kai parlamente nesusidaro stabili dauguma, o vyriausybę imasi sudaryti kuri nors daugumos nesudaranti frakcija ar koalicija. Mažumos valdymo atveju valdančiai koalicijai daug sunkiau vykdyti savo politiką, nes kiekvieną kartą tenka užsitikrinti papildomą kitų frakcijų paramą, daryti nuolaidų, siekti kompromisų.

Mažvydas Martynas

(lot. Martinus Mosuidius; apie 1510-1563), lietuvių raštijos pradininkas, pirmosios lietuviškos knygos autorius, reformacijos veikėjas.

Mecenatas

(pagal I a. Romos politiko Gajaus Cilnijaus prievardį Mecenatas), intelektualų ir meninkų globėjas, jų kūrybos rėmėjas.

Mečetė

musulmonų maldos namai.

Mediatorius

(lot. mediator – tarpininkas), mitologijoje – tarpininkas tarp dievų ir žmonių pasaulių. Dažnai jais būna paukščiai, šliužai.

Mediči Kotryna

b_270_0_16777215_0_1_images_asmenys_medicikat.jpg(Catherine de Medici; 1519-1589), Prancūzijos karaliaus Henriko II (1547-1559) žmona iš italų Medičių giminės.

Medininkų mūšis

1320 m. liepos 27 d. netoli Medininkų (dab. Varnių) įvykęs mūšis tarp Kryžiuočių ordino ir Medininkų žemės žemaičių kariuomenių.

Medininkų pilis

Didžiausio ploto (pilies kiemas – 2 ha) ir mažiausiai perstatinėta mūrinė Lietuvos pilis. Manoma, kad pastatyta XIII a. Įkurta dabartiniame Medininkų (Vilniaus raj.) kaime, 31 km į pietryčius nuo Vilniaus. Turėjo 4 bokštus ir 4 vartus. Po 1655 m. Lenkijos-Lietuvos ir Rusijos karo apgriauta ir nebeatstatyta.

Medininkų vyskupystė

žr. Žemaičių vyskupystė.

Medininkų žemė

istorinė XIV-XV a. žemaičių žemė. Sudarė Karklėnų, Laukuvos, Medininkų, Šiauduvos, Tverų valsčiai (dabartiniai Plungės, Šilalės ir Telšių rajonai). Svarbiausia pilis buvo Medvėgalis, centras – Medininkai (dab. Varniai).

Medvėgalio pilis

ant Medvėgalio piliakalnio (Šilalės raj.) stovėjusi medinė pilis, šaltiniuose minima 1316 m. 1329 m. ją buvo apgulusi kryžiuočių, Bohemijos karaliaus Jono ir kitų kryžininkų kariuomenė. 1329 m. sudeginta.

Medžioklės magija

pirmykščio žmogaus pirmosios pastangos valdyti, paveikti supantį pasaulį. Medžioklės magija pagrįsta nuostata, kad burtais, maginiais veiksmais įmanoma valdyti gamtos jėgas, užsitikrinti medžioklės sėkmę.

Meinhardas

(mirė 1196), pirmasis Livonijos vyskupas. Su jo vardu siejamas naujas vokiečių veržimosi į rytus etapas.

Meir Golda

G. Meir
G. Meir
(tikr. Goldie Mabowitch; 1898-1978), Izraelio politikė. 1969-1974 m. Izraelio koalicinės vyriausybės premjerė. Siekė taikos su arabais.

Meksikos revoliucija

(1910-1920), politinių ir socialinių pokyčių laikotarpis, kilęs dėl demografinių, ekonominių ir socialinių priežasčių autoritarinio V. Dijo režimo metu.

Melanchtonas Filipas

P. Melanchtonas
P. Melanchtonas
(Philipp Melanchthon; 1497-1560), vokiečių humanistas, graikų k. profesorius, Bažnyčios reformatorius. Vienas Augsburgo religinės taikos (1555), įtvirtinusios protestantizmą pagal principą „kieno valdžia, to ir tikėjimas“, iniciatorių.

Meljė Žanas

(Jean Meslier; 1664-1729), dvasininkas, radikaliausias prancūzų švietėjas, filosofas. Laikomas anarchizmo pradininku.

Melniko sutartis

LDK ir Lenkijos karalystės aktas, sudarytas 1501 m. Deklaruota, kad Lenkijos karalystė ir LDK susijungia į vieną valstybę, kurią valdo bendrai išrinktas karalius.

Melno taika

LDK ir Lenkijos taikos sutartis su Kryžiuočių ordinu, sudaryta 1422 m. prie Melno ežero. Kryžiuočių ordinas galutinai atsisakė Užnemunės (Sūduvos) ir Žemaitijos.

Mėlynųjų Vandenų mūšis

1363 m. vykęs LDK ir Aukso ordos kariuomenių mūšis prie Mėlynųjų Vandenų upės (dab. Ukrainoje, veikiausiai prie dabartinės Siniuchos, pietinio Bugo kairiojo intako).

Memorandumas

(lot. memorandum – tai, kas atsimintina), diplomatinis aktas, detaliai išdėstantis kurio nors klausimo esmę, faktinę ir teisinę argumentaciją. 

Menas

pirmasis Egipto faraonas, valstybės kūrėjas ir vienytojas, sujungęs Aukštutinį ir Žemutinį Egiptą. Laikomas Egipto sostinės Memfio įkūrėju.

Mengli Girėjus

(mirė 1515), Krymo chanas (1468-1515).

Menonitai

protestantų bendruomenė, anabaptistų atšaka, susiformavusi XVI a. Nyderlanduose po Miunsterio komunos žlugimo (1535).

Menšikovas Aleksandras

(1672-1729), Rusijos valstybės ir karinis veikėjas. Vienas artimiausių Petro I bendražygių.


Naudota literatūra ir šaltiniai