Žodynas

Mokyklinis istorijos terminų žodynas

Paaiškinta terminų: 125.
Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Gilgamešas

(XXVIII a. pr. Kr.), legendinis šumerų miesto valstybės Uruko (Mesopotamijoje) įkūrėjas ir valdovas, daugelio šumerų mitų herojus, mėginęs įminti nemirtingumo paslaptį.

Giljotina

(pranc. guillotine), įtaisas, skirtas vykdyti mirties bausmę nukertant galvą, gydytojo Ž. Giljoteno pasiūlymu patvirtintas naudoti Prancūzijoje nuo 1792 m.

Gimbutienė Marija

(1921-1994), lietuvių archeologė ir etnologė, pasaulinį garsą pelniusi darbais apie senosios Europos etnogenezę ir mitologiją.

Giminė

1. pirmykštėje visuomenėje kraujo ryšiais susijusių giminaičių grupė, genties dalis;
2. kelios kartos žmonių, turinčių bendrus protėvius.

Giminės bendruomenė

seniausiųjų žmonių kolektyvas, kuriame viskas buvo bendra – įrankiai, maistas, kitas turtas; jie visi buvo lygūs, tarpusavyje siejami giminystės; šios bendruomenės nariai klausydavo giminės vado arba išsirinkto seniūno.

Gimnasijas

(gimnazijas, gimnazionas; gr. gymnasiongymnos – nuogas, lot. gymnasium), sen. Graikijoje statinių, pradžioje medinių, nuo IV a. pr. Kr. mūrinių, kompleksas, skirtas sportinėms pratyboms.

Ginekėja

(ginaikėja; gr. gynaikeongyne – moteris), sen. graikų namo dalis, skirta gyventi moterims.

Gintaro keliai

Gintaro kelias
Gintaro kelias
sausumos prekybiniai keliai, kuriais nuo II tūkstm. pr. Kr. iki I tūkstm. po Kr. vid. iš Baltijos pajūrio į to meto civilizacijos centrus (ypač į Romos imperiją) gabentas gintaras. Jie neteko savo reikšmės prasidėjus didžiajam tautų kraustymuisi.

Gira Liudas

(1884-1946), rašytojas, poetas. 1940 m. kartu su kitais vyko į SSRS prašyti priimti Lietuvą į SSRS.

Girėnas Stasys

(tikr. Girskis; 1893-1933), JAV lietuvių lakūnas. 1910 m. atvyko į JAV, dirbo „Naujienų“ spaustuvėje. 1917-1919 m. tarnavo JAV karo aviacijoje. 1924 m. baigė aviacijos mokyklą. 1931 m. dirbo transporto pilotu. Perskridęs Atlantą lėktuvu „Lituanica“, su S. Dariumi žuvo ties Soldinu Vokietijoje. Palaidotas Kaune.

Gizai

(Guise), Lotaringijos kunigaikščių giminė.

GKČP

(rus. Gosudarstvennyj komitet čerezvyčajnogo položenija – Ypatingosios padėties valstybinis komitetas), 1991 m. rugpjūtį kai kurių SSRS vadovų sukurtas komitetas, siekęs valstybinio perversmo keliu grąžinti SSRS į brežnevinės politikos laikus. Nepavykęs perversmas tapo lemiančia SSRS suirimo priežastimi.

Gladiatoriai

(lot. gladiatoresgladius – kalavijas), sen. Romos kovotojai, žiūrovų malonumui besikaunantys vienas su kitu ar su laukiniais žvėrimis.

Glaubicas Jonas Kristupas

(Johan Christoph Glaubitz; apie 1700-1767), žymiausias vėlyvojo baroko, rokoko stiliaus architektas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje.

Glinskio maištas

LDK kunigaikščio Mykolo Glinskio 1508 m. sukilimas prieš didįjį Lietuvos kunigaikštį Žygimantą Senąjį per 1500-1508 m. LDK karą su Maskvos didžiąją kunigaikštyste.

Globalinis

(pranc. global iš lot. globus – rutulys), apimantis visą Žemę, pasaulinis.

Globalizmas

tarptautinės politikos esmės aiškinimo nuostata: teigiama, kad tarptautinė politika yra vientisas visos planetos mastu vykstantis, globalinis procesas, kuriame pagrindinį ir lemiamą vaidmenį vaidina dominuojanti pasaulinė ekonominė sistema – kapitalizmas. Svarbiausiuoju tarptautinės politikos veikėju laikomi ekonominiai stambaus kapitalo interesai, o pati tarptautinė politika apibrėžiama kaip tų interesų pagrindu susiklostę vienų valstybių dominavimo ir kitų valstybių priklausomybės santykiai.

Globojama teritorija

teritorija, valdoma Jungtinių Tautų Organizacijai (JTO) prižiūrint ir vadovaujantis JTO Chartija, gaunanti šį statusą pagal atskiras sutartis su šias teritorijas administruojančiomis valstybėmis.

Gmina

Užnemunėje – valsčius. Kaimai suskirstyti į gminas pagal 1815 m. konstituciją, kai Varšuvos kunigaikštystė buvo paversta Lenkijos karalyste Rusijos imperijos valdžioje. Gminos susirinkime, kuriame išsirinkdavo vaitą, dalyvaudavo visi apylinkės gyventojai, turintys ne mažiau kaip 3 margus žemės. Gmina išnyko, susikūrus Lietuvos Respublikai.

Gnoseologija

(gr. gnosis – pažinimas + logos – mokslas), pažinimo teorija.

Gobelenas

(pranc. gobelin pagal Gobelinų pavardę), išaustas kilimas-paveikslas. Liudviko XIV ministras J. B. Kolberas 1662 m. Paryžiaus priemiesčio Gobelinų šeimos dažykloje įsteigė karališkąją gobeleno manufaktūrą. Sienų kilimai buvo audžiami sen. Egipte, Mesopotamijoje, Persijoje, Bizantijoje.

Godunovas Borisas

B. Godunovas
B. Godunovas
(apie 1551-1605), Maskvos didysis kunigaikštis ir caras (1598-1605).

Golfo srovė

šiltųjų srovių sistema, apimanti Atlanto šiaurinę dalį nuo Floridos pusiasalio iki Špicbergeno ir Naujosios Žemės salų. Ji turi didelę įtaką Europos ir Amerikos šiaurinių dalių klimatui.

Golistai

Š. de Golio šalininkai, susibūrę į Prancūzijos politinį judėjimą ir partiją (Goliečių sąjunga). Ypač buvo populiarūs XX a. 8 deš.

Gomindanas

(guomindangas, kuomindangas; kin. kuomintang, guomintang – nacionalinė liaudies partija), Kinijos politinė partija, kurią 1912 m. įkūrė Sun Jat-senas iš jo vadovaujamos Tungmengchvėjaus organizacijos ir dar kelių organizacijų.

Gorbačiovas Michailas

M. Gorbačiovas
M. Gorbačiovas
(1931-2022), paskutinis SSKP Generalinis sekretorius (1985-1991), pirmasis ir paskutinis SSRS prezidentas, Nobelio taikos premijos laureatas (1990).

Gorčius

senovinis tūrio matas skysčiams ir biralams seikėti. Minimas šaltiniuose nuo XVI a. Lietuvoje. 5,6 l talpos gorčius vadintas cecho, didžiuoju, arba senuoju, 2,8 l talpos – šinkoriniu, arba mažuoju. Gorčiaus talpos indai biralams būdavo skobiami iš medžio, daromi iš beržo tošies, šulelių, pinami iš karnų, vytelių, šiaudų; skysčiams – kalami iš vario ar žalvario skardos.

Gordijo mazgas

posakis, reiškiąs sudėtingą problemą, sunkiai įgyvendinamą užduotį ar nelengvai pasiekiamą tikslą.

Gorodničius

XVI-XVII a. miesto valdžios pareigūnas, 1775-1862 m. apskrities miesto administracinės policinės valdžios viršininkas.

Goštautai

XIV-XVI a. LDK didikų giminė. Darė didelę įtaką LDK politikai, kovojo dėl LDK valstybės savarankiškumo. Daugiausia valdų turėjo Rytų Lietuvoje ir Vakarų Baltarusijoje.


Naudota literatūra ir šaltiniai