Žodynas

Mokyklinis istorijos terminų žodynas

Paaiškinta terminų: 240.
Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Stounhendžas

Stounhendžas
Stounhendžas
(angl. Stonehenge – kabantys akmenys), žymiausias megalitinis statinys netoli Solsberio (Anglija), neturintis analogų pasaulyje. Pradėtas statyti apie 3500 pr. Kr. Visa statyba truko apie 1500 metų. Manoma, kad tai savotiška priešistorinė observatorija stebėti saulės, mėnulio ir žvaigždžių judėjimui, numatyti užtemimus.

Strabonas

(gr. Strabō; apie 63 pr. Kr.-apie 23 po Kr.), sen. graikų geografas, istorikas. 

Strategas

(gr. stratēgos – karvedys), sen. Graikijos polio kariuomenės arba laivyno vadas.

Strategija

(gr. stratēgia – vadovavimas):
1. karo meno teorija ir praktika, apimanti pasirengimą karui, vadovavimą karinėms pajėgoms, kariavimą;
2. politinės visuomeninės kovos vadovavimo menas.

Strazdas Antanas

(1760-1833), lietuvių poetas, kunigas. Kunigavo įvairiose Lietuvos vietose. Išleido pirmą originalią lietuvių grožinės literatūros knygą – poezijos rinkinį „Giesmės svietiškos ir šventos“ (1814). Parašė lenkų kalba „Giesmė Rygos miestui pagerbti“ (1824). Išvertė R. Belarmino katekizmą. Daugelis A. Strazdo eilėraščių virto liaudies dainomis.

Streikas

(vok. Streik, angl. strike), darbininkų, tarnautojų ar valstiečių kolektyvinis atsisakymas dirbti, kol darbdavys arba vyriausybė patenkins jų keliamus ekonominius ar politinius reikalavimus. Pirmasis streikas Europoje įvyko 1345 m., Lietuvoje – 1861 m. netoli Turmanto.

Strėvos mūšis

mūšis, įvykęs 1348 m. vasario 2 d. prie Strėvos upės (spėjama, kad netoli Žiežmarių) tarp Lietuvos ir Kryžiuočių ordino.

Stribai

Stribai
Stribai
(us. istrebitel – naikintojas), antrosios sovietinės okupacijos metais bolševikų mobilizuoti asmenys kovai su ginkluotu pasipriešinimu sovietiniam režimui Lietuvoje. Oficialiai vadinti liaudies gynėjais.

Strijkovskis Motiejus

(apie 1547-1593), istorikas ir poetas. Pirmosios spausdintos Lietuvos istorijos – „Lenkijos, Lietuvos, Žemaičių ir visos Rusios kroniką“, išleistos 1582 m. Karaliaučiuje lenkų kalba, autorius.

Stroinovskis Jeronimas

(1752-1815), teisininkas, teisės filosofas, teologijos ir teisės daktaras, Vilniaus vyskupas (1814-1815), Vilniaus universiteto rektorius. Ekonominių disciplinų dėstymo pradininkas Vilniaus universitete.

Stulginskis Aleksandras

Al. Stulginskis
Al. Stulginskis
(1885-1969), Lietuvos valstybės veikėjas. Vasario 16-osios akto signataras. Lietuvos Respublikos Prezidentas (1920-1926).

Stuoka-Gucevičius Laurynas

L. Stuoka-Gucevičius
L. Stuoka-Gucevičius
(1753-1798), architektas, kilęs iš baudžiauninkų. Projektavo ir statė Vilniaus katedrą, rotušę, Verkių rūmų ansamblį, gyvenamuosius namus Vilniuje, Kretingoje.

Subjektas

(lot. subjectum), žmogus, kuris, aktyviai pažindamas ir praktiškai pertvarkydamas tikrovę, padaro ją savo veiklos objektu.

Subkultūra

kultūra, papročiai, elgesys, priimti kokioje nors visuomenės grupėje, sudarančioje didesnės bendrijos dalį ir nesutampantys su visos bendrijos normomis.

Subsidija

(lot. subsidium – pagalba, palaikymas), pašalpa, dotacija, ekonominės pagalbos teikimas privačiam sektoriui, gamintojams arba kurios nors prekės vartotojams.

Substratas

(patiesalas, pagrindas), vietinė, senoji kultūra.

Sūduva

šiaurinės jotvingių genties (sūduvių) gyventa teritorija. Pirmą kartą paminėta XIII a. danų istorijos šaltiniuose (Zudua). XIII a. pab.-XIV a. dėl karų su Kryžiuočių ordinu retai gyvenama. Pagal 1422 m. Melno taiką rytinė Sūduvos dalis atiteko LDK. Krašte ėmė daugėti gyventojų, vyko vidinė kolonizacija.

Sueco kanalas

laivybos kanalas, iškastas prancūzų bendrovės per Sueco sąsmauką Egipte. Atidarytas 1869 m. Jungia Viduržemio jūrą su Raudonąja. Kanalo ilgis 161 km.

Sueco karas

1956 m. vykęs karas tarp Egipto ir Izraelio, Egiptui nacionalizavus Sueco kanalą.

Sufražizmas

(angl. suffragismsuffrage – rinkimo teisė), moterų visuomeninis judėjimas dėl balsavimo teisės suteikimo moterims. Buvo paplitęs XIX a. II pus.-XX a. pr. daugiausia D. Britanijoje ir JAV. 

Sukūrimo teorija

(kreacionistinė), teorija, nagrinėjanti materijos ir gyvybės kilmę pagal Biblijos Pradžios knygą – pasaulį ir žmogų sukūręs antgamtinis kūrėjas. Plėtojosi kaip atsakas Č. Darvino evoliucijos teorijai, bet dauguma mokslininkų jos nepripažįsta kaip neparemtos faktiniais duomenimis.

Sultonas

(turk. sultan – galybė, valdžia), pasaulietinis islamo šalių valdovo titulas.

Sultonatas

teritorija, priklausanti aukščiausiajai nepriklausomų musulmonų valdžiai. Sultonatais taip pat vadinosi faktiškai nepriklausomi valdžios centrai, tokie kaip Mogolų imperijos pirmtakas Delio sultonatas (1206-1526).

Sun Jatsenas

Sun Jatsenas
Sun Jatsenas
(Sun Yat-sen; 1866-1925), tikr. Sun Venas, Kinijos revoliucionierius. Gydytojas. Laikomas šiuolaikinės Kinijos kūrėju.

Suna

(arab. sunnah – paprotys, tradicija), Mahometo posakiai ir pasakojimai apie jo poelgius, vienas visuomeninio gyvenimo taisyklių ir Korano aiškinimo, religinio kulto ir teisės šaltinių. 

Sunitai

musulmonai, be Korano, pripažįstantys ir suną. Tvirtina, kad būtent jie laikosi pranašo Mahometo tradicijos, kurią iškraipo šiitai. Sunitai sudaro musulmonų daugumą.

Suolininkas

LDK, Lietuvos teismo pareigūnas.

Supervalstybės

po II pasaulinio karo didžiausios ir kariniu požiūriu galingiausios pasaulio valstybės – JAV ir SSRS. Jos vaidino svarbiausią vaidmenį tarptautiniuose santykiuose iki XX a. 7 deš. vidurio.

Suspendavimas

(lot. suspendere – sustabdyti, sulaikyti, pakabinti), draudimas arba savanoriškas atsisakymas eiti kurias nors pareigas.

Suspensyvinis veto

(lot. suspensivus – pakabintas, atidėtas; veto – draudžiu), prezidento teisė nepatvirtinti parlamento priimto įstatymo projekto. Įstatymas įsigalioja tada, kai parlamentas jį priima iš naujo nustatyta kvalifikuota balsų dauguma. Šis reiškinys būdingas prezidentinio ir pusiau prezidentinio valdymo sistemai.


Naudota literatūra ir šaltiniai