Žodynas

Mokyklinis istorijos terminų žodynas

Paaiškinta terminų: 3190.
Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Auksinas

(lenk. zloty, vok. Gulden, lot. florenus), XIV-XV a. Lenkijoje, kur iki tol nekaldinti auksiniai pinigai, taip vadintos užsienietiškos auksinės monetos (dažniausiai dukatai).

Aukso Orda

mongolų-totorių valstybė, įkurta XIII a. 5 deš. chano Batijaus.

Aukštaičiai

baltų gentis.

Aukštaitija

istorinė, geografinė ir etnografinė Lietuvos dalis. Jos ribos keitėsi. Aukštaitijos vardas istoriniuose šaltiniuose minimas nuo XIII a. pabaigos.

Aušra

(tekstuose – „Aušra“; lenk. „Auszra“), 1883-1886 m. M. Lietuvoje (Ragainėje ir Tilžėje) leistas ir nelegaliai Didžiojoje Lietuvoje platintas pirmasis visuomeninis politinis literatūrinis laikraštis.

Australopitekai

(lot. australis – pietinis + gr. pithekos – beždžionė), seniausi žinomi žmogaus pirmtakai, hominidai. Jie gyveno maždaug prieš 2,5 mln. m. Afrikoje. Vietoj įrankių naudojo neapdorotus daiktus – lazdas, akmenis, gyvulių kaulus ir ragus. Jų ūgis siekė 1,2-1,5 m. Manoma, kad buvo vegetarai.

Austrijos įpėdinystės karas

(1740-1748), ilgametis karinis konfliktas, kurį sukėlė kelios Europos valstybės, siekdamos atšaukti Austrijos imperatoriaus Karolio VI testamentą ir suskaldyti didžiules Habsburgų valdas Europoje.

Autarkija

(gr. autarkeia – savęs patenkinimas), uždaro, be tradicinių tarptautinių ekonominių ryšių, savo poreikius patenkinančio valstybės ūkio kūrimas.

Autochtonai

(čiabuviai), senbuviai, pirmykščiai šalies gyventojai, tebegyvenantys vietovėje, iš kurios yra kilę.

Autokratija

(patvaldystė), neribota vieno asmens valdžia. Gali būti absoliutizmas, despotija, diktatūra.

Autonomija

valstybės dalies ar tam tikros gyventojų grupės (tautinės, religinės) teisė turėti savivaldą, savarankiškai spręsti savo vidaus reikalus paisant įstatymų.

Autoritarizmas

(pranc. autoritarisme – vienvaldiškumas), nedemokratinio, diktatūrinio valdymo forma, besiremianti menkai kontroliuojamos aukščiausios politinės valdžios sutelkimo vieno asmens rankose principu: vyriausybė nėra atsakinga savo piliečiams už vykdomą politiką, valstybėje varžoma piliečių politinė veikla, nevyksta reguliarūs ir laisvi rinkimai.

Avarai

turkų kilmės genčių sąjunga. Minimi nuo V a. vidurio.

Avicena

žr. Ibn Sina.

Avinjono nelaisvė

popiežių rezidavimo Avinjone (p. Prancūzijoje) laikotarpis (1309-1377), kurio metu katalikų Bažnyčios politiką didele dalimi lėmė Prancūzijos valdovai.

Avižonis Konstantinas

(1909-1960), lietuvių istorikas.

Avyžius Jonas

(1922-1999), lietuvių rašytojas, publicistas.

BAAS

(al-Bat'h), Atgimimo partija (pilnas pavadinimas arab. Hizb al-Ba'th al-Aarabi al-Ištiraki – Arabų socialistinio atgimimo partija).

Babilonijos nelaisvė

žydų tautos istorijos periodas (597-538 m. pr. Kr.), kuomet didžioji tautos dalis Babilonijos valdovo Nabuchodonosaro II įsakymu buvo išvaryta į Babiloniją.

Bačkis Audrys Juozas

(g. 1937), kardinolas, Vilniaus arkivyskupas metropolitas, Romos katalikų Bažnyčios kanonistas ir diplomatas.

Bačkis Stasys Antanas

(1906-1999), Lietuvos diplomatas.

Bajorai

privilegijuota socialinė grupė Bulgarijoje, Moldavijoje, Rusijoje ir LDK. Rytų slavų atitikmuo riterio ar šlėktos sampratai.

Bajorija

turintis išimtinių teisių, lengvatų arba privilegijų luomas viduramžių Europoje.

Bajoriškoji demokratija

santvarkos forma Lenkijos-Lietuvos valstybėje XVI-XVIII a., pagrįsta ekonomine ir politine bajorijos (daugiausia vidutiniosios) emancipacija, nukreipta prieš didikus ir Bažnyčią. Ūkinėje sferoje buvo susijusi su lažinio-palivarkinio ūkio sistemos raida, valstiečių priklausomybės didėjimu, miestiečių teisių ribojimu, kas skatino bajorijos politinę-visuomeninę ir kultūrinę raidą.

Bajorų anarchija

įsigalėjusios bajorijos nepaklusimas valdžiai Abiejų Tautų Respublikoje, viešpataujant Vazoms ir paskutiniams rinktiems karaliams (XVI-XVIII a.)

Bajorvedys

renkamas bajorų luominės organizacijos atstovas nuo 1766 m. Rusijoje, vėliau ir Rusijos okupuotose Lietuvos žemėse. Buvo gubernijos ir apskričių bajorvedžiai. Juos rinko bajorų susirinkimai, po 1863 m. sukilimo skirdavo vidaus reikalų ministerija.

Balboa Vaskas Nunjesa

(Vasco Nunez Balboa; apie 1475-1517), Ispanijos konkistadoras, atradęs Ramųjį vandenyną.

Balčikonis Juozas

(1885-1969), lietuvių kalbininkas.

Balfūro deklaracija

(1917 11 02), laiškas, kurį D. Britanijos užsienio reikalų sekretorius lordas A. D. Balfūras parašė D. Britanijos žydų vadovui baronui L. V. Rotšildui. Jame buvo pareikšta, kad D. Britanijos vyriausybė teiks pagalbą kuriant Palestinoje „žydų tautos židinį“, neapribodama Palestinos nežydų gyventojų civilinių ir religinių teisių, taip pat žydų teisių ir politinio statuso kitose šalyse.

Balinskis Mykolas

(1794-1864), istorikas, publicistas.


Naudota literatūra ir šaltiniai