Žodynas

Mokyklinis istorijos terminų žodynas

Paaiškinta terminų: 3190.
Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Belzebubas

(Liuciferis), velnių valdovas, vyriausiasis velnias.

Bendrasis nacionalinis produktas

(BNP), prekių ir paslaugų, sukurtų visų šalies gyventojų per apibrėžtą laikotarpį, rinkos vertė.

Benediktas Nursietis

(apie 480-apie 547), šventasis, pagrindinio vienuolių gyvenimo įstatymo Vakaruose, Benedikto regulos, kūrėjas, vienuoliškojo gyvenimo reformatorius.

Benediktinai

vienas iš gausiausių katalikų vienuolių ordinų, kurį apie 530 m. Italijoje įkūrė Benediktas Nursietis.

Beneficija

(lot. beneficium – geradarystė):
1. ankstyvaisiais viduramžiais žemės valda, duodama iki gyvos galvos už karinę tarnybą;
2. bažnytinė pareigybė ir su ja susijusios pajamos.

Benešas Eduardas

E. Benešas
E. Benešas
(1884-1948), Čekoslovakijos politikas, aktyviai kovojęs dėl Čekoslovakijos nepriklausomos valstybės sukūrimo, užsienio reikalų ministras (1918-1935),  prezidentas (1935-1938).

Beniliuksas

Belgijos, Olandijos ir Liuksemburgo ekonominė ir muitų sąjunga, įkurta 1958 m. Hagoje. Sąjungos tikslas – įvesti bendrą rinką, koordinuoti ekonominę ir socialinę politiką, nevaržyti prekių ir kapitalo judėjimo, migracijos ir kt.

Berija Lavrentijus

L. Berija
L. Berija
(1899-1953), gruzinų kilmės bolševikas. 1921-1934 m. GPU viršininkas Užkaukazėje, daug prisidėjęs prie Užkaukazės tautų išsivaduojamojo judėjimo nuslopinimo. 1938-1953 m. – NKVD liaudies komisaras, vidaus reikalų liaudies komisaras, vidaus reikalų ministras, vienas pagrindinių masinių represijų organizatorių.

Berkas Edmundas

(Edmund Burke; 1729-1797), anglų politikas, istorikas, mąstytojas, konservatizmo doktrinos pradininkas.

Berlyno konferencija

(1884-1885), derybų serija Berlyne, per kurias 14 valstybių aptarė V. Afrikos Kongo upės baseino problemą.

Berlyno kongresas

Vokietijos kanclerio O. Bismarko iniciatyva 1878 m. surengtas kongresas, kuriame buvo peržiūrėtos San Stefano taikos sąlygos.

Berlyno krizė

1. 1948-1949 m. santykių tarp sąjungininkių JAV, Prancūzijos, D. Britanijos iš vienos pusės ir SSRS iš kitos pablogėjimas dėl prasidėjusios pinigų reformos Vakarų valstybių okupuotose zonose. 1948 m. birželio 24 d. buvo nutraukti visi ryšiai tarp Vakarų zonos ir Berlyno. Taip prasidėjo Berlyno blokada. Maskva siekė neleisti susikurti V. Vokietijai ir įtraukti ją į Vakarų karinį bloką;
2. demonstracijų ir neramumų banga R. Vokietijoje, prasidėjusi 1953 m. birželį.

Berlyno siena

įtvirtinta 155 km ilgio Vokietijos Demokratinės Respublikos siena su Vakarų Berlynu, ryškiausias šaltojo karo simbolis.

Bermontas-Avalovas Pavelas

(1877-po 1941), caro kariuomenės pulkininkas, 1918-1919 m. talkinęs vokiečiams ir vadovavęs rusų baltagvardiečių rinktinei Pabaltijyje.

Bermontininkai

provokiškos orientacijos rusų kariniai daliniai, 1919 m. kovoję Pabaltijyje prieš nepriklausomas Lietuvos, Latvijos ir Estijos valstybes.

Bernardinai

katalikų vienuolių ordinas, pranciškonų atšaka. Įsteigtas XV a. Lenkijoje.

Bertoldas

lyvių vyskupas, atvykęs 1196 m., Padauguvio genčių nukariavimą atvirai paskelbęs pagrindine vokiečių kolonijos egzistavimo sąlyga.

Besivystančios šalys

atsilikusios nepramoninės valstybės, esančios Afrikoje, Azijoje, Okeanijoje, Lotynų Amerikoje.

Besivystančių šalių aštuonetas

(angl. Developing eightD-8), islamo šalių ekonominio bendradarbiavimo grupė. Įkurta aštuonių valstybių aukščiausiojo lygio susitikime Stambule 1997 m.

Bhagavadgyta

(skr. „viešpaties giesmė“), epinės poemos „Mahabharata“ 6-osios knygos dalis, žymiausias hinduizmo religinis tekstas, sukurtas II a. pr. Kr. -II a. po Kr. Pandaus princo (karaliaus) Ardžuno ir jo vežėjo Krišnos (dievo Višnaus inkarnacijos) dialogo forma.

Bhuto Benazir

(Benazir Bhutto; 1955-2007), Pakistano politikė, pirmoji moteris islamo šalyse, išrinkta ministre pirmininke (1988-1990, 1993-1996). Žuvo teroristinio išpuolio metu.

Biblija

Biblijos puslapis
Biblijos puslapis
(gr. bibliabiblion – knyga), šventųjų knygų rinkinys, sudarantis judaizmo ir krikščionybės religijų tikėjimo pagrindus. 

Bibliografija

spaudinių (knygų, publicistinių leidinių ir kt.) registravimas ir sisteminimas, šios srities teorija ir metodika. Bibliografija vadinami ir literatūros sąrašai, rodyklės.

Bielinis Jurgis

Jurgis Bielinis. © Biržų krašto muziejus „Sėla“
Jurgis Bielinis. © Biržų krašto muziejus „Sėla“
(1846-1918), Lietuvos knygnešys, publicistas, „Aušros“ ir „Varpo“ bendradarbis.

Bikšys

XIII a. Deltuvos kunigaikštis. Su Mindaugu, Živinbudu, Erdvilu ir kitais Lietuvos kunigaikščiais pasirašė taikos sutartį su Haliču-Volyne.

Biliūnas Jonas

(1879-1907), lietuvių rašytojas, lietuvių psichologinės novelės pradininkas.

Birutė

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio žmona.

Birželio sukilimas

Laikinosios vyriausybės posėdis
Laikinosios vyriausybės posėdis
1941 m. birželio 22-23 d. lietuvių antisovietinis sukilimas, siekęs atkurti Lietuvos nepriklausomybę.

Biržiška Mykolas

(1882-1962), literatūros istorikas, profesorius.

Biržiška Vaclovas

V. Biržiška
V. Biržiška
(1884-1956), bibliografas, kultūros istorikas.


Naudota literatūra ir šaltiniai